sv. Beda Ctihodný (Venerabilis) / po 25. květen 2020

Pocházel ze severovýchodní části Anglie. Již v mládí se řídil podle benediktinské řehole. Ve dne studoval, v noci vstával k modlitbě. Téměř celý život strávil v klášteře v Jarrově nedaleko rodného místa. Když s... (pokračování)

Katolíci přinášejí pro-life hlasy do komise OSN pro ženy

Zatímco se účastníci každoročního shromáždění Komise OSN pro ženy zasazovali o rozšíření celosvětového přístupu k potratu, paralelní podnik pořádaný Vatikánem a dalšími katolickými organizacemi představil v OSN pro-life pohled na posílení postavení žen.

Katolíci přinášejí pro-life hlasy do komise OSN pro ženy

Desetidenní mezinárodní setkání v New Yorku, jež se konalo letos v březnu, zahrnovalo rozhovory o tom, zda letošní finální dokument bude obsahovat „všeobecný přístup k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví a právům“ jako součást „dohodnutých závěrů“ komise, jako tomu bylo v loňském roce.

Tématem 63. zasedání komise byl „přístup k veřejným službám a udržitelná infrastruktura pro genderovou rovnost a posílení postavení žen a dívek“.

Pro některé účastníky setkání OSN přístup k veřejným službám znamená přístup k potratům.

„Je zločin bránit ženě v přístupu k potratu,“ řekla francouzská ministryně pro genderovou rovnost Marlene Schiappa na setkání 13. března v sídle OSN.

Obianuju Ekeocha, předsedkyně organizace Culture of Life Africa, řekla, že „jí málem vybuchla hlava“, když to uslyšela.

Dodala, že podle jejího názoru je každoroční setkání Komise OSN pro ženy „jádrem propotratového hnutí“. „Setkání, na která jsem šla... lidé, které jsem slyšela mluvit přímo zde ve Spojených národech..., pro ně neexistuje kompromis,“ řekla Ekeocha ve svém prohlášení, které nahrála na video.

„Oni chtějí, aby potrat byl legální. Chtějí, aby byl legální ve všech zemích za každé situace,“ dodala. Ekeocha řekla, že se účastnila akce OSN, na níž zastánkyně potratů a porodní asistentka předváděla, jak školí zastánce potratů v rozvojových zemích. Tato akce OSN se nazývala „Všichni jednotně za právo na potrat“. V rámci týdenního setkání komise byl 12. března v nigerijské misi při OSN promítán dokumentární film, který natočila Ekeocha a který se nazývá „String Attached“. Tento film odhaluje „ideologickou kolonizaci“ antikoncepcí a potraty v afrických zemích a nechává promluvit Afričanky, které trpí jejími důsledky. Zastánkyně pro-life Lila Roseová mluvila na téma „Mateřství jako dar“ na paralelním setkání OSN pořádaném misí Svatého stolce při OSN a organizací C-Fam, které neslo název „Ochrana ženskosti a lidské důstojnosti v současném přístupu k posilování postavení žen a genderové rovnosti“.

Mise Svatého stolce při OSN sponzorovala pět dalších akcí zabývajících se problémy, které se týkají žen – od obchodu s lidmi po ochranu žen a dívek s Downovým syndromem. Ve spolupráci s Katolickým ženským fórem Svatý stolec pomáhal organizovat akci na téma „Oceňování neplacené práce a péče“. Arcibiskup Bernardito Auza, apoštolský nuncius a stálý pozorovatel Svatého stolce při Organizaci spojených národů, na této akci řekl, že v OSN existuje domněnka, že „práce člověka mimo domov je mnohem hodnotnější než jeho práce doma“. Auza položil otázku, zda „upřednostňování práce člověka na pracovním trhu před pečovatelskou prací doma vyplývá z nejhlubších tužeb ženy, nebo zda se jedná o napodobování vadného, hypermaskulinního pohledu na svět, kdy práce a to, co práce může poskytnout, je považováno za nejdůležitější hodnotu“.

„Žádná žena, která touží věnovat svůj čas péči o rodinu, by neměla být ve společnosti stigmatizována nebo penalizována v porovnání s ostatními ženami nebo muži. Pracovní rozvrh by měl být průběžně upravován tak, aby žena mohla pracovat, pokud si to přeje, aniž by se však musela vzdát rodinného života nebo trpěla soustavným stresem,“ řekl. „Místo toho, aby se musela přizpůsobovat pravidlům trhu práce, by se trh práce měl přizpůsobit tomu, co společnost uznává jako obrovskou osobní a společenskou hodnotu její práce.“

„Lidstvo vděčí za své přežití daru péče, především mateřské péče, a tohoto nepostradatelného příspěvku by si měli vážit ženy i muži,“ prohlásil Auza.20. 04. 2019, CNA