sv. Vincenc / ne 24. květen 2020

Byl vzdělaný Gal, který se dal zlákat tvrdým vojenským životem i s jeho pýchou. Pak se změnil v pokorného řeholníka na lerinském ostrově u Nizzy a vydal obsáhlou knihu na výstrahu proti kacířům s výstižnou nauk... (pokračování)

Co je slavnost Všech svatých?

Každoročně slaví církev 1. listopadu nespočetný zástup živých a zářících svědků Krista. Jestliže byli někteří z nich oficiálně uznáni a po tzv. kanonizačním procesu dáni za příklad, církev dobře ví, že mnoho dalších také žilo ve věrnosti evangeliu a ve službě všem lidem. Proto v tento den křesťané slaví všechny svaté, známé i neznámé.

Co je slavnost Všech svatých?

Tento svátek je také příležitostí si připomenout, že všichni lidé jsou povoláni ke svatosti různými způsoby, někdy překvapujícími nebo neočekávanými, rozhodně však dostupnými pro všechny.

Svatost není cesta, vyhrazená jen pro vyvolené: týká se všech, kdo se rozhodli kráčet v Kristových stopách. Papež Jan Pavel II. nám to objasnil tím, že blahořečil a svatořečil velké množství lidí, mezi nimiž byli osobnosti tak odlišné, jako Maxmilián Kolbe, Edith Steinová, otec Pio nebo Matka Tereza...

Život těchto svatých je skutečnou katechezí, živou a nám blízkou. Ukazuje nám aktuálnost evangelia a působivou přítomnost Ducha svatého mezi lidmi. Tito muži a ženy, svědci Boží lásky, jsou nám blízcí také svou cestou - nestali se svatými přes noc -, svými pochybnostmi, svými otázkami... jedním slovem: svou lidskostí.

Slavnost Všech svatých byla dlouho slavena blízko Velikonoc a Letnic. Spojení s těmito dvěma velkými svátky nám odkrývá původní význam slavnosti Všech svatých: okusit radost těch, kteří postavili Krista do středu svého života, a žít v naději na vzkříšení.

31. 10. 2019, Eglise Catholique