sv. Valburga / čt 25. únor 2021

Pocházela ze starého šlechtického anglosaského rodu. Vstoupila do kláštera řádu sv. Benedikta. Když její strýc (pozdější svatý) Bonifác viděl, že v Německu chybí kláštery pro ženy, povolal Valburgu do Mohuče, k... (pokračování)

Vítejte ve 20. letech: Co mohou katolíci očekávat v následujícím desetiletí

Více katolíků, více světců, více lidové zbožnosti – ale také více pronásledovaných křesťanů. Co se stane s církví v nadcházejícím desetiletí? Jen Bůh ví, ale i tak stojí za to se zamyslet, co nás čeká ve 20. letech 21. století. Zde je 10 očekávaných událostí, které se mohou odehrát v příštích 10 letech – některé pravděpodobněji než jiné.

Vítejte ve 20. letech: Co mohou katolíci očekávat v následujícím desetiletí

Demografická změna
Pokud budou současné trendy pokračovat, církev poroste o zhruba 15 milionů pokřtěných ročně, přičemž celkový počet katolíků přesáhne do konce 20. let hranici 1,4 miliardy (nejvyšší číslo v historii). Největší růst bude v Africe a Latinské Americe, s dalšími přibližně dvěma miliony katolíků ročně v Asii. Tabulka deseti zemí s nejvyšším počtem katolíků se pravděpodobně změní. Demokratická republika Kongo, v současné době desátá, bude nejspíš v žebříčku stoupat, zatímco Itálie, Francie a Španělsko sklouznou dolů.

Mezitím začne církev v amazonském regionu uskutečňovat doporučení loňské synody biskupů. Synoda navrhla radikální opatření, jako je svěcení ženatých jáhnů na kněze za účelem poskytování svátostí odlehlým komunitám. Širší církev bude pozorně sledovat, jestli katolicismus dokáže zažít comeback na území, kde už ztratil půdu pod nohama.

Nárůst pronásledování křesťanů
Podle nadace Open Doors je každý rok zavražděno pro svou víru asi 4 000 křesťanů, 2 600 je zadrženo bez soudu a napadeno je 1 200 církevních budov. Bohužel není důvod si myslet, že se to změní. Tato čísla se skutečně mohou zvýšit, pokud se (jak se zdá pravděpodobné) zvýší globální nestabilita. Vzhledem k nedostatku mocných obránců budou křesťanské menšiny od Egypta po Indonésii čelit pronásledování, od drobné diskriminace po smrtelné násilí. Očekávejte, že se náboženská svoboda dále zmenší v Číně a Indii, nejlidnatějších zemích světa.

Znovuzrození lidové zbožnosti
25. března na svátek Zvěstování Páně budou biskupové znovu zasvěcovat Anglii Panně Marii. Tento čin je důsledkem nárůstu lidové zbožnosti od přelomu tisíciletí, který lze spatřit i v akcích typu „Růženec na pobřeží“ organizovaných po celém světě.

Podle OSN je každý třetí cestovatel poutníkem a každý rok přibližně 20 milionů lidí navštíví baziliku Panny Marie Guadalupské, šest milionů směřuje do Lurd a 300 000 se vydává na Svatojakubskou pouť. Tato čísla se mohou v příštích 10 letech zvýšit.

Růst mimořádné formy římského ritu
I když je obtížné získat přesná čísla, neoficiální důkazy naznačují, že mimořádná forma mše získává na popularitě zejména mezi mladými lidmi od té doby, co ji Benedikt XVI. v roce 2007 povolil v motu proprio Summorum Pontificum. V USA se v roce 2006 konalo 220 pravidelných latinských mší. Do roku 2016 toto číslo vzrostlo na zhruba 450. Zdá se, že některé náboženské komunity, slavící tradiční mši svatou, vzkvétají. Její stoupenci zůstanou v menšině, ale v příštím desetiletí se mohou stávat čím dál vlivnějšími.

Papežské návštěvy světových hotspotů
Papež František rád navštěvuje některé z nejvíce zkoušených národů světa. Například Rok milosrdenství zahájil v roce 2015 ve Středoafrické republice. V roce 2020 touží navštívit Jižní Súdán, zemi, která od svého zrození v roce 2011 nepoznala nic jiného než konflikt. Jestliže to podmínky dovolí, možná podnikne i dlouho očekávanou návštěvu Iráku. K dalším potenciálně nebezpečným papežským cílům patří Venezuela, Pákistán a možná i Severní Korea. Očekává se, že mezi bezpečnější přístavy budou v roce 2020 patřit Kypr a Černá Hora. Existuje však jedna země, kterou pravděpodobně nenavštíví: svou vlast, Argentinu, do níž se nevrátil od svého zvolení v roce 2013.

Vývoj diplomatických vztahů s Čínou
Šance na papežskou návštěvu Číny jsou v současné době malé. Je pravděpodobné, že Svatý stolec bude muset nejprve navázat plné diplomatické vztahy s Pekingem. To je vyhlídka na mnoho let dopředu, i když oba státy podepsaly v roce 2018 historickou prozatímní dohodu. Existuje mnoho překážek, včetně statutu Tchaj–wanu, který Svatý stolec nadále uznává. Není však nemožné, aby se tyto problémy v příštích 10 letech vyřešily.

Výměna papežů
Vzhledem k papežské úctě by většina katolíků na další konkláve raději nemyslela. Ale samozřejmě někdy nastane a klidně se to může stát v tomto desetiletí. Je nemožné předvídat výsledek, ale událost bude mít závažné důsledky pro celou církev.

Když nic jiného, očekávejte v nadcházejících letech více diskuzí o konkláve, zvláště vzhledem k přesunu papabile kardinála Luise Antonia Tagleho z Manily do Říma.

Vatikánská finanční krize
Mezitím čelí Vatikán vážné zkoušce své finanční bezúhonnosti. Moneyval, strážce praní špinavých peněz Rady Evropy, letos zveřejní vysoce očekávanou zprávu o pokroku Svatého stolce. Moneyval může dojít k závěru, že Vatikán nepodnikl dostatečné kroky k stíhání osob podezřelých z praní špinavých peněz, jak požadoval ve své zprávě z roku 2017. Negativní verdikt by posílil dojem, že se Vatikán nedokázal očistit z finančních skandálů, které jej pronásledovaly posledních 40 let.

Další případy sexuálního zneužívání
Do tohoto desetiletí se bohužel natáhne další skandál: sexuální zneužívání v církvi. To již zničilo církev v Evropě a Severní Americe. V roce 2020 se pravděpodobně vynoří nová znepokojující odhalení z Latinské Ameriky, Afriky a Asie.

Papež František dal církvi nové mocné nástroje, které reagují na nastávající krizi na těchto kontinentech, včetně motu proprio Vos estis lux mundi, který teoreticky činí biskupy odpovědnými za krytí zneužívání. Zdá se však, že církevní vůdci váhají s použitím těchto nových mechanismů a dávají přednost starším, méně efektivním. To se pravděpodobně nezmění bez výrazného tlaku laiků.

Noví světci
Toto desetiletí spatří mnoho nových svatých. Je obtížné předvídat vývoj procesů, protože jsou závislé na zázračných uzdraveních. Nicméně mezi ty, kteří by mohli být ve 20. letech kanonizováni, patří blahoslavený Charles de Foucauld (zemřel 1916), Pier Giorgio Frassati (z. 1925), Cyprián Tansi (z. 1964), Jerzy Popiełuszko (z. 1984), Chiara Badanová (z. 1990), mniši z Tibhirine (1996), ctěný Augustus Tolton (z. 1897) nebo kardinál Nguyễn Văn Thuận (z. 2002).

Mezi další případy, které stojí za to sledovat, patří John Bradburne (z. 1979), Dorothy Dayová (z. 1980), patnáctiletý počítačový expert Carlo Acutis (z. 2006) a iráčtí křesťanští mučedníci 21. století, jako například Ragheed Ganni (z. 2007).

Jakýkoli posun v těchto procesech povede k radosti po celém katolickém světě a připomene nám, že jakkoli se zdá být budoucnost skličující, nepřestanou se mezi námi vyskytovat svatí.

Luke Coppen, Catholic Herald
Přeložila Michaela Vošvrdová

27. 01. 2020, RC Monitor 2/2020