sv. Valburga / čt 25. únor 2021

Pocházela ze starého šlechtického anglosaského rodu. Vstoupila do kláštera řádu sv. Benedikta. Když její strýc (pozdější svatý) Bonifác viděl, že v Německu chybí kláštery pro ženy, povolal Valburgu do Mohuče, k... (pokračování)

Týden ve světě katolickýma očima - 6. 2. 2020

V rozhovoru, jehož fragmenty v úterý publikoval deník La Stampa, papež František potvrzuje význam celibátu. Diskusi o tomto tématu rozvířila nedávná Amazonská synoda.

Týden ve světě katolickýma očima - 6. 2. 2020

Italská historička Angela Pellicciariová poukazuje na analogii s obdobím protestantské reformace: "Luther a spolu s ním moderní svět relativizují člověka, stvořeného k obrazu a podobě Boha, a upírají člověku schopnost svobodného celoživotního rozhodnutí. Skoro celá společnost byla touto luteránskou revolucí postupně strhávána. A v Německu si začíná razit cestu návrh zrušit kněžský celibát. Proč? Protože kněží je málo a mnozí z nich žijí v konkubinátě. Proto tehdejší katolický císař Ferdinand I. i jeho syn Maxmilián II. navrhují řešení zdravého rozumu, totiž sanovat situaci konkubinátních kněží a zrušit církevní celibát." Ovšem podle Pellicciariové lze shrnout, že "ženatých kněží se na jedné straně domáhají křesťané, kteří smlouvají o svatosti křesťanského povolání, a na druhé straně také ti nejzavilejší nepřátelé katolické víry."

Obavy, že papež František hodlá v amazonské oblasti připustit svěcení ženatých mužů na kněze, vyvolal domnělý únik textu připravované post-synodální exhortace. Podle nejnovějších zpráv však papež nic takového nechystá.

Andrea Gagliarducci (CNA) se domnívá, že Františkovi ve spojitosti s Jižní Amerikou ve skutečnosti nejde o zavádění doktrinálních a kanonických změn, nýbrž o oživení myšlenky "kontinentalismu", dávného snu revolucionáře Simóna Bolívara o novém vzestupu osvobozené a sjednocené Jižní Ameriky.

V Německu se konalo první shromáždění tzv. "synodní cesty". Kardinál Marx spolu s většinou delegátů vnímá výsleky pozitivně: "Setkání proběhlo tak, jak jsme plánovali." Zaznívá však i ostrá kritika. Paderbornské kněžské sdružení "Communio veritatis" hovoří o "pseudoteologické katastrofě plné falše", reformní návrhy, které se zde projednávají, jsou prý "ve zjevném rozporu s naukou Církve". Totéž říká i kardinál Woelki, a dodává: "Moje obavy, že způsob, jak byl tento podnik koncipován a zorganizován, znamená, že se tu zavádí protestantský církevní parlament, se potvrdily." Kardinál Müller, bývalý prefekt Kongregace pro nauku víry, hovoří o "sebevražedném aktu". "Grémium jako Synodní cesta si nemůže nárokovat Ducha Svatého k tomu, aby suspendovalo autoritu Písma, apoštolské Tradice a neomylná rozhodnutí učitelského úřadu", říká Müller.

Lyonský odvolací soud osvobodil lyonského arcibiskupa, kardinála Philippa Barbarina, který byl obviněn z údajného krytí pedofilních deliktů dnes již laicizovaného kněze Bernarda Preynata. Kardinál Barbarin přesto opětovně nabídl papeži Františkovi svoji rezignaci.

Portál LifeSiteNews označuje za skandál skutečnost, že argentinský prezident Alberto Fernández, prosazující ve své zemi legalizaci potratů, obdržel spolu se svojí přítelkyní eucharistii při mši svaté ve Svatopetrské bazilice, krátce před tím, než se oba setkali s papežem Františkem. Fernándezem prosazovaná legalizace interrupcí tématem rozhovoru nebyla.

Donald Trump se jako první americký prezident v dějinách zúčastnil tamějšího Pochodu pro život, někteří křesťané to však nesou s nelibostí. Prezident Centra pro rodinu a lidská práva Austin Ruse ve své polemice obhajuje opačný postoj.

Ve Francii vzbudila rozruch skutečnost, že nové křestní formuláře místo kolonek "otec" a "matka" obsahují kolonku "rodiče či jiní zákonní zástupci". "Musíme vzít v úvahu nové situace," vysvětluje předseda Rady pro kanonické otázky Konference biskupů Francie J. de Metz-Noblat. Mnozí kněží a biskupové jsou však zděšeni a budou raději používat formuláře staré: "Není to jen věc administrativy, jde o antropologickou otázku," říká kněz z Lille.

Arcibiskup Cyprian Kizito Lwanga z Kampaly v africké Ugandě vydal dekret, v němž zakazuje podávání Eucharistie na ruku. "Matka Církev nás vybízí, abychom Nejsvětější Eucharistii prokazovali nejvyšší možnou úctu. Vzhledem k mnoha zprávám o případech zneuctění Eucharistie spojených s přijímáním na ruku je na místě vrátit se k uctivějšímu způsobu přijímání Eucharistie do úst," říká biskup.

Nad pojmem "idolatrie" se na svém blogu Maverick Philosopher zamyslel Bill Vallicella, známý americký teistický filosof. "Může člověk žít smysluplný život bez Boha i bez model? Všichni máme přirozený sklon, spatřovat hodnotu života v úsilí o hodnoty, které nás přesahují. Moje domněnka tedy je, že ti ateisté a metafyzičtí naturalisté, kteří nepodlehli nihilismu, žijí v sebeklamu, neboť přiznávají absolutní hodnotu věcem, které podle jejich vlastní teorie absolutní hodnotu mít nemohou."

Lukáš Novák06. 02. 2020, RCM