sv. Fridolin / so 6. březen 2021

Byl věrozvěstem z Irska. Působil jako putující mnich. Ve Francii v Poitires vyzvedl z trosek ostatky sv. Hilária. Zakládal kostely a hledal místo na něž byl ve snu povolán. Byl to ostrov na Rýně, kde u Säckinge... (pokračování)

Týden ve světě katolickýma očima - 13. 2. 2020

Papež František zveřejnil postsynodální apoštolskou exhortaci Querida Amazonia. Radikálně progresivní kroky (jako svěcení žen či kněžské svěcení ženatých mužů) dokument nezavádí. Analýzy a reakce přineseme v příštím vydání rubriky.

Týden ve světě katolickýma očima - 13. 2. 2020

Týdeník Die Tagespost nedávno informoval, že papež František „na dobu neurčitou zprostil povinností“ prefekta papežské domácnosti, arcibiskupa Georga Gänsweina. Svého dlouholetého osobního tajemníka do této funkce ustanovil papež Benedikt XVI. krátce před svojí rezignací; Gänswein však zároveň zůstal i v Benediktových osobních službách. Nejnovější vývoj čerstvě komentuje Robert Mickens na portálu La Croix International: podle něj se v zásadě jedná o definitivní tečku za nezdařeným pokusem Benedikta XVI. zajistit skrze Gänsweinovu osobu hladké předání a kontinuitu fungování papežského úřadu.

Gänsweinovo uvolnění přišlo krátce poté, co sehrál nejasnou rolirozruchu kolem nové společné knihy kardinála Saraha (prefekta Kongregace pro bohoslužbu a svátosti) a emeritního papeže Z hlubin našich srdcí, která v reakci na některé návrhy „Amazonského synodu“ hájí kněžský celibát. Ihned po oznámení připravované knihy ve francouzském tisku byl kardinál Sarah z více stran nařčen (zdezde), že zneužil jména emeritního papeže k útoku na papeže Františka – Benedikt XVI. prý totiž není skutečným spoluautorem knihy. Kardinál Sarah ovšem obratem zveřejnil dopisy, které si s Benediktem vyměňovali a které dokazují jejich úzkou spolupráci na knize, a důrazně se ohradil proti nařčení ze lži.

V tomto bodě zasáhl Gänswein. Jménem emeritního papeže požádal o stažení Benediktova jména jako spoluautora v příštích vydáních a prezentoval celou záležitost jako nedorozumění mezi kardinálem Sarahem a emeritním papežem: Benedikt XVI. prý nebyl informován, že bude uveden jako spoluautor. Kardinál Sarah přistoupil na to, aby byl napříště jako autor uváděn „kardinál Sarah s přispěním Benedikta XVI.“, zdůrazňuje však, že obsah knihy je stále stejný (takový, jaký uvedl ve svém komuniké: společně sepsaný úvod a závěr, a po jedné kapitole od Benedikta XVI. a od kardinála Saraha). Vydavatel anglického překladu knihy, Ignatius Press, naopak na změnu přistoupit odmítl s odůvodněním, že ze samotného textu knihy je zřejmé, že Benedikt spoluautorem je, a rozporoval i některá další z Gänsweinových tvrzení.

Argentinský biskup Marcelo Sánchez Sorondo (současný kancléř jak Papežské akademie věd, tak Pontifikální akademie společenských věd), poskytl exkluzivní rozhovor americké novinářce Diane Montagna, v němž odmítl kritiku za to, že podal Eucharistii propotratovému argentinskému prezidentovi a jeho přítelkyni, s níž žije ve veřejném cizoložném svazku. Kánon 915 Kodexu kanonického práva stanoví, že „ke svatému přijímání se nepřipustí exkomunikovaní a trestaní interdiktem“ a „ti, kdo tvrdošíjně setrvávají ve zjevném těžkém hříchu“; Sorondo však v rozhovoru trvá na tom, že je povinen podat Eucharistii každému, kdo není exkomunikovaný. „Není to problém pro nikoho jiného, než pro kardinála Burka a americké katolíky“, říká biskup, který již dříve vzbudil pozornost svým prohlášením, že „katolickou sociální nauku v současné době nejlépe implementuje Čína“.

Agentura CNA informuje, že prominentní reprezentant pro-life menšiny v americké Demokratické straně, katolický teolog Charles Camosy stranu opouští a připojí se k Americké straně solidarity. „Sebemenší náznak, že interrupce nejsou to nejlepší, co může být, nyní představuje porušení stranické linie,“ vysvětluje Camosy. Poslední kapkou prý bylo, když demokratický prezidentský kandidát Pete Buttigieg odmítl jakákoliv omezení na provádění potratů kdykoliv během těhotenství. „Strana mi nedala jinou možnost,“ říká. „Pokud chtějí v nejcitlivější otázce naší doby hlava nehlava tlačit názor, který podporuje pouhých 13 procent populace, přišel čas říci ne.“

Ukrajinští katoličtí biskupové zaslali bratrské napomenutí biskupům Německa, v němž kritizují tamější „synodní cestu“ za podporu antikoncepce, masturbace, homosexuality a svěcení žen. „Když se někteří z našich věřících, kteří nesou břemeno homosexuality či jiných zranění v sexuální oblasti, dozvěděli o těchto postojích Vaší komise, ovládl je pocit bezmoci v jejich zápase za život v čistotě. Manžele, kteří vzdorují antikoncepční mentalitě a otevírají se daru života, přepadají z Vašich názorů hluboké pochybnosti,“ píší do Německa ukrajinští biskupové. Německý kardinál Reinhard Marx mezitím oznámil, že v příštím období se vzhledem ke svému věku již nebude ucházet o funkci předsedy německé biskupské konference, kterou nyní vykonává, přestože se hodlá nadále aktivně podílet na práci „synodní cesty“.

Společnost pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze informuje na svém webu o průlomovém usnesení pražského Zastupitelstva, jímž toto revokuje své předchozí usnesení, souhlasí s obnovou mariánského sloupu a ukládá Radě HMP, aby zajistila potřebnou součinnost příslušných orgánů. Podle dalšího materiálu na stránkách Společnosti by obnova mariánského sloupu měla být pouze prvním krokem v rámci komplexní restituce celého Staroměstského náměstí – na základě doporučení odborné komise by dále mělo být obnoveno zničené křídlo Staroměstské radnice, Krenův dům a Krocínova kašna.

Lukáš Novák13. 02. 2020, RCM