sv. Fridolin / so 6. březen 2021

Byl věrozvěstem z Irska. Působil jako putující mnich. Ve Francii v Poitires vyzvedl z trosek ostatky sv. Hilária. Zakládal kostely a hledal místo na něž byl ve snu povolán. Byl to ostrov na Rýně, kde u Säckinge... (pokračování)

Týden ve světě katolickýma očima - 5. 3. 2020

Vatikán vyhlásil válku kardinálu Zenovi,“ píše Daily Compass, který zveřejnil dopis kardinála Giovanniho Battisty Re (čerstvého děkana kolegia kardinálů) ostatním kardinálům. Obsahem dopisu je ostrá kritika na adresu kardinála Josepha Zena – emeritního biskupa Hong-Kongu, kritika komunistické ideologie a obhájce podzemní čínské církve (kardinál Duka mu v roce 2019 udělil zlatou medaili sv. Vojtěcha za nezlomnost a věrnost Církvi v zápase s komunismem).

Týden ve světě katolickýma očima - 5. 3. 2020

Zen je kardinálem Re kritizován za svůj hlasitě projevovaný nesouhlas (viz např. zde, zde, zde, zdezde) s politikou Vatikánu vůči Číně, jež v září 2018 vyvrcholila dohodou Vatikánu s čínskou vládou o způsobu jmenování biskupů. Obsah dohody je dosud tajný, v praxi však znamenala uznání dosavadní státem řízené „vlastenecké církve“ ze strany Vatikánu a podřízení dosavadní podzemní církve (věrné papeži) biskupům jmenovaným se státním souhlasem.

„V přístupu k situaci katolické církve v Číně existuje hluboký soulad smýšlení a kroků posledních tří papežů,“ píše kardinál Re, a pokračuje: „Kardinál Zen již vícekrát prohlásil, že než špatnou dohodu, to raději žádnou. Poslední tři papežové však tento názor nesdíleli: naopak, podporovali práci na této dohodě, která se v současnosti jeví jako jediná možná.“ Re dále rozporuje Zenovo tvrzení, že současná dohoda musí být tatáž, kterou Benedikt XVI. podepsat odmítl. „Osobně jsem prozkoumal existující dokumenty a mohu ujistit Vaše eminence,“ píše Re kardinálům, „že papež Benedikt XVI. schválil návrh Dohody o způsobu jmenování biskupů v Číně, ač podepsat ji bylo možné teprve v roce 2018.“

Kardinál Zen odpověděl otevřeným dopisem, v němž se ohrazuje proti jednotlivým bodům. „Chcete-li dokázat, že dohoda byla schválena již Benediktem XVI., stačí, abyste mi ukázal text dohody, který jsem doposud vidět nesměl, a příslušné archivní doklady, které jste si prý ověřil,“ vyzývá Zen; a v souvislosti s papežovou čínskou politikou obviňuje státního sekretáře, kardinála Parolina: „Vzhledem k inteligenci Jeho Eminence jsem těžko mohl uvěřit, že by podlehl klamu. Spíše se zdá, že se vědomě nechal podvést. Mám silné důvody se domnívat, že kardinál Parolin manipuluje Svatého otce, který mi projevuje velkou náklonnost vždy, když se setkáme, na moje otázky však zásadně neodpovídá.“ Situaci v Číně ze svého pohledu popsal kardinál Zen v nedávném rozhovoru pro agenturu CNA.

Zareagoval též arcibiskup Viganò, který se skrývá od té doby, co obvinil papeže Františka a další vysoké vatikánské hodnostáře, že kryli zločiny bývalého kardinála McCarricka (který shodou okolností sehrál důležitou roli i ve vatikánsko-čínských jednáních). Viganò zaslal kardinálu Zenovi dopis, v němž mu vyjadřuje podporu a kritizuje Vatikán ještě ostřeji, než sám Zen: „Vatikán udělal vše proto, aby zmučenou čínskou církev vydal do rukou Nepřítele: tím, že podepsal onen tajný pakt, tím, že legitimizoval exkomunikované ’biskupy‘, kteří jsou agenty režimu, tím, že sesadil legitimní biskupy, tím, že přinutil věrné kněze registrovat se u církve, která se podřídila komunistické diktatuře,“ píše Viganò Zenovi. „Zašli dokonce tak daleko, že tvrdí, že papež Benedikt schválil návrh dohody, zatímco všichni víme o jeho tuhém odporu a opakovaném odmítání podmínek, které si krvavý a bezohledný režim kladl,“ podotýká Viganò k tvrzení Zenova kritika.

Vatikánskou politiku vůči Číně také nedávno zkritizoval Chris Patten, poslední britský guvernér Hong-Kongu. „Pokud jde o Čínu, Vatikán udělal vážnou chybu,“ řekl Patten. „Velmi sympatizuji s kardinálem Zenem.“

Šíření nového koronaviru vede některé diecéze k zákazu podávání svatého přijímání do úst a dalším opatřením, jako např. vyprázdnění nádob na svěcenou vodu či mytí liturgických nádob horkou vodou se saponátem. Kritiku nařízení ohledně způsobu podávání eucharistie vyjádřil biskup Athanasius Schneider. Severoitalské diecéze pak dokonce ­­– k rozhořčení některých věřících – zcela zrušily mše svaté a udělování svátostí. Papež František je podle oficiálních zpráv pouze nachlazen, „bez příznaků jiných nemocí“.

Biskup Athanasius Schneider rovněž nedávno publikoval esej nazvaný „Otázka, kdo je pravým papežem, ve světle teorie automatické ztráty papežského úřadu z důvodu hereze a spekulací o rezignaci Benedikta XVI.“ Schneider zde kritizuje úvahy, že by snad papež František nemusel být pravým papežem, a odmítá teorii, že heretický papež automaticky pozbývá úřadu, jako krypto-konciliaristickou. „Církev je v posledku skutečností nikoliv lidskou, nýbrž boho-lidskou. Pokusy najít řešení současné krize papežství v teorii sv. Roberta Bellarmina [o automatické ztrátě úřadu papeže-heretika], nebo v útěku k pochybné teorii, že pravým papežem je stále Benedikt XVI., jsou od počátku odsouzeny k neúspěchu,“ uzavírá biskup svoji analýzu.

Němečtí biskupové zvolili nového předsedu tamější biskupské konference. Nástupcem kardinála Reinharda Marxe se stal Georg Bätzing. „V centru našeho zájmu je Synodní cesta. Má moji plnou podporu,“ vyjádřil se Bätzing ve svém prvním vystoupení ve funkci. Bätzing dále podle svých slov podporuje cíle synodního procesu jako např. diskusi o svěcení žen a popírá, že by papež tuto možnost v poslední exhortaci vyloučil. Bätzing též podporuje eucharistické intercommuniopodílel se na pracovním dokumentu Synodní cesty, který prosazuje přípustnost antikoncepce, masturbace a homosexuálního životního stylu. „V tom, jak přistupujeme k homosexuálům a jejich způsobu života, se musí něco změnit“, prohlásil Bätzing, kritizující dosavadní církevní nauku jako „katastrofální moralitu zákazů“.

Server LifeSiteNews též informuje o novénách za kardinála Pella, odsouzeného v Austrálii za sexuální zneužívání, v souvislosti s blížícím se datem projednání jeho posledního dovolání k Nejvyššímu soudu. Článek zároveň detailně shrnuje celé pozadí a souvislosti pochybnosti budícího procesu, v němž byl kardinál odsouzen na základě jediného, ničím nepodepřeného svědectví údajné oběti.

Lukáš Novák05. 03. 2020, RCM