sv. Valburga / čt 25. únor 2021

Pocházela ze starého šlechtického anglosaského rodu. Vstoupila do kláštera řádu sv. Benedikta. Když její strýc (pozdější svatý) Bonifác viděl, že v Německu chybí kláštery pro ženy, povolal Valburgu do Mohuče, k... (pokračování)

Týden ve světě katolickýma očima - 2. 4. 2020

John Allen komentuje páteční mimořádné papežské požehnání Urbi et orbi a píše o „ikonickém obrazu“ papeže modlícího se na prázdném Svatopetrském náměstí. „Papež nejenže poskytl obraz, který je patrně předurčen stát se tím nejikoničtějším za celou pandemii, ale také zavřel ústa kritikům „neviditelnosti“ a „mlčení“ Církve,“ domnívá se Allen.

Týden ve světě katolickýma očima - 2. 4. 2020

Podle papeže Františka epidemie koronaviru znamená, že „příroda zuří a dožaduje se, abychom se o ni lépe starali,“ a zmiňuje rčení: „Bůh odpouští vždy, my někdy, příroda nikdy.“ Za „pomstu Matky Země“ již dříve označil epidemii Leonardo Boff, laicizovaný kněz a přední zastánce marxismem inspirované teologie osvobození, který tvrdí, že jeho textů využil papež František v encyklice Laudato si. Podobně se vyjádřil také jezuita Benedict Mayaki, podle nějž takto „Země uzdravuje sama sebe“. Článek byl publikován na serveru Vatican News, následně byl ovšem stažen.

John-Henry Westen se naopak domnívá, podobně jako arcibiskup Viganò, že epidemie může být trestem za hříchy, mimo jiné za idolatrii spáchanou uctíváním sošek Pachamamy na Amazonské synodě.

Emeritní papež Benedikt XVI je zdráv a modlí se za oběti pandemie a jejich blízké; koronavirem se však již nakazili dva kardinálové: generální vikář římské diecéze Angelo De Donatis a kardinál Philippe Ouédraogo z Burkiny Faso.

Biskup Athanasius Schneider prohlásil, že většina biskupů jednala unáhleně a v panice, když zakázala všechny veřejné mše svaté. „Jsou-li otevřené supermarkety a funguje-li veřejná doprava, těžko vidět rozumný důvod zakázat lidem účast na mši svaté. V kostelích lze zajistit stejná, nebo i lepší hygienická opatření.“ V některých případech prý péče o duše může vyžadovat i to, aby kněz neuposlechl příkazu svého biskupa: „Pokud církevní autorita knězi zakazuje navštěvovat nemocné a umírající, nemůže uposlechnout. Takový zákaz je zneužitím moci. Skutečný kněz podstoupí cokoliv, aby mohl navštívit umírajícího,“ říká Schneider. Nejméně tři kněží již byli zatčeni za to, že přes zákaz veřejně celebrovali mši svatou.

Mnichovský odborník na kanonické právo Stephan Haering kritizuje výraz „mše duchů“, užívaný nyní v Německu pro mše svaté celebrované bez účasti lidu. „I mše svatá, kterou slaví kněz zcela sám, je oslavou konanou v duchovním společenství Církve, a je za současných okolností oprávněná,“ říká Haering. Zároveň ovšem zdůrazňuje, že věřícím nesmí bít odpírány bohoslužby a svátosti déle, než je naprosto nezbytně nutné. Zejména nemocným a umírajícím musí Církev přístup ke svátostem umožnit.

Biskupové Anglie a Walesu jsou zdrceni rozhodnutím vlády povolit jako „nouzové opatření“ domácí „potraty svépomocí“.

Za nedůvěryhodnou označil kardinál Zen (emeritní biskup Hong-Kongu) Světovou zdravotnickou organizaci (WHO), a to kvůli jejímu podléhání vlivu komunistické Číny. Jde o reakci na nedávný incident s rozhovorem, v němž zástupce WHO odmítal odpovědět na otázku ohledně možného členství Taiwanu v této organizaci.

Rudolf Gehrig se pokusil doložit nějakými prameny, že sv. Korona skutečně byla uctívána jako přímluvkyně proti nákazám, jak se dnes tvrdí. Neúspěšně – zdá se, že žádné takové prameny neexistují.

George Weigel ve svém eseji v magazínu First Things tvrdí – s odkazem na klíčovou událost německé reformace –, že současný vývoj v Německu je „zpomalený Wittenberg“. „To, co se děje v souvislosti s německou Synodální cestou, je skutečná změna paradigmatu: totiž přechod k pojetí Katolické církve jako federace lokálních církví, z nichž každá má svoji vlastní věrouku, morální učení i pastorační praxi. To ovšem není katolictví. To je anglikanismus. A každý, kdo něco ví o demografii světového křesťanstva, ví, že anglikanismu se zásada „ať si to každý dělá, jak chce“ příliš nevyplatila. Je šokující, že navzdory jednoznačné empirické evidenci, že liberální protestantismus se celosvětově zhroutil, jsou němečtí katoličtí předáci rozhodnuti vytvořit jakousi nominálně katolickou formu liberálního protestantismu“.02. 04. 2020, RCM