sv. German / čt 28. květen 2020

Pocházel od Atunu ve Francii. V dětství postrádal lidskou lásku. Později se stal mnichem a žil prý podle východních řádových stanov. Zůstal jako pravý mnich střídmý a zdrženlivý i v postavení pařížského biskupa... (pokračování)

Týden ve světě katolickýma očima - 9. 4. 2020

Přední analytický tomista Edward Feser přirovnává ve své úvaze popírání nebezpečí koronaviru, běžné z počátku nákazy, k popírání nebezpečí pekla. „Vzhledem k tomu, že COVID-19 napadá pouze tělo, kdežto peklo obnáší trvalé utrpení jak těla, tak duše, nemělo by v nás zavržení budit mnohem větší strach než COVID-19?“ ptá se Feser. „Jestliže restriktivní opatření uvalené na celý svět jsou jedinou rozumnou reakcí na COVID-19, proč se stejná naléhavost nepřiznává potřebě obrátit nekatolíky na jedinou pravou víru, pro spásu jejich duší? V čem je rozumnější sázka na „nepřekonatelnou nevědomost“, pokud jde o jejich spásu, než sázka na to, že koronavirus vyřídí příchod letního počasí?“

Týden ve světě katolickýma očima - 9. 4. 2020

Katolická média reagují na zprávu, že australský Nejvyšší soud jednomyslným rozhodnutím sedmi soudců zrušil rozsudky předchozích instancí, jimiž byl kardinál Pell v kontroverzním procesu odsouzen za údajné sexuální zneužívání ministrantů. „Nejvyšší soud dnes jednomyslným rozhodnutím připustil mimořádné dovolání proti rozhodnutí Odvolacího soudu a dovolání vyhověl. Nejvyšší soud shledal, že porota rozhodující racionálně na základě všech důkazů měla mít pochybnost o vině obžalovaného ohledně všech zločinů, z nichž ho uznala vinným. Proto nařídil zrušení těchto rozsudků a jejich nahrazením rozsudky osvobozujícími,“ píše se v oficiálním shrnutí rozsudku. „Odvolací soud sice posoudil svědectví o nedostatku příležitosti jakožto nevylučující verzi obžaloby, opomněl však zvážit, zda naopak nezůstává rozumná pochybnost, že se skutek nestal a je tedy namístě rozumná pochybnost o vině obžalovaného. Nezpochybněná svědectví o nedostatku příležitosti jsou neslučitelná s verzí obžaloby. Nejvyšší soud proto dospěl k závěru, že ač porota posoudila důkazy obžaloby jako naprosto věrohodné a spolehlivé, s ohledem na svědectví o nedostatku příležitosti by si jakožto racionálně uvažující bývala měla přesto zachovat rozumnou pochybnost o vině. U všech skutků, za které byl obžalovaný odsouzen, existuje nezanedbatelná pochybnost, zda nedošlo k odsouzení nevinného.“

Shrnutí celého případu podává agentura CNA či LifeSiteNews. John Allen upozorňuje, že kdyby kardinál světským soudem očištěn nebyl, musel by proběhnout i církevní proces, pro který by bylo velmi obtížné zpochybnit závěry světské soudní moci. Konzervativní Pell navíc není ve Vatikánu nijak zvlášť oblíben – „to už by se byl papež František spíš postavil za kardinála McCarricka, který ho podporoval před jeho papežskou volbou a byl vnímán jako progresivní přítel latinskoamerické církve,“ píše Allen. „Pokud šlo u McCarricka toto všechno stranou, těžko by papež jednal jinak v případě Pella.“

Edward Pentin ve svém komentáři zdůrazňuje obrovskou křivdu spáchanou na kardinálovi a na právně pochybnou povahu jeho stíhání a odsouzení; mimo jiné připomíná, že policie státu Victoria se pokusila Pellův případ použít pro odvedení pozornosti od vlastního skandálu – zapletení s italskou mafií.

Michael Pelly ve Financial Review upozorňuje na mimořádnost rozhodnutí: „Není neobvyklé, že Nejvyšší soud kvůli pochybnostem nařídí nový proces. Ale výrok poroty pro nedostatečnou odůvodněnost zrušit – to je něco jiného. K tomu dochází opravdu jednou za uherský rok.“

Peter Winnemöller ve svém komentáři soudí, že hon na čarodějnice rozpoutaný proti kardinálu Pellovi dávno před tím, než byl odsouzen, pokračuje v německých médiích i po jeho osvobození. „Je šokující, jak německá média zacházejí s osvobozeným člověkem, který byl 404 dní nespravedlivě vězněn.“

Vatikán očištění kardinála přivítal; papež František přednesl při úterní mši modlitbu za všechny nespravedlivě odsouzené. Radost vyjádřil rovněž kardinál Müller: „Spravedlnost konečně zvítězila.“

„Na co se opravdu těším, je celebrace soukromé mše svaté,“ komentoval kardinál Pell své propuštění. „Nechci už dále komentovat těch několik posledních let, jen opakuji, že jsem vždy tvrdil, že nejsem vinen žádnými z oněch zločinů. Je jasné, že Svatý týden je nejdůležitější období v životě Církve: o to větší mám radost, že rozhodnutí přišlo právě teď. Velikonoční triduum, tak klíčové pro naši víru, pro mě letos bude opravdu mimořádné.“

Turinský arcibiskup se rozhodl vyhovět tisícům žádostí a uspořádat týdenní mimořádný výstav Turínského plátna prostřednictvím televize a sociálních médií, který začne na Bílou sobotu.

Církevní právník Edward Peters nabízí komentář k různým otázkám církevního práva, které vyvolává situace pandemie:

  • Nemyslete si, že každé chybné či stupidní rozhodnutí církevní autority (např. zákaz bohoslužeb) je automaticky protiprávní.
  • Platnost svátostné zpovědi při použití komunikačních prostředků (jako je např. mobilní telefon) patrně není vyloučena, otázka je složitá.
  • Katechumeni mají právo na to, aby jim byly iniciační svátosti uděleny podle plánu bez odkladu, pokud je to jen trochu možné.
  • Pokud se rodičům nepodaří během pár týdnů nalézt kněze, který by pokřtil jejich dítě, mají je pokřtít sami.
  • Kanonickou formu uzavření sňatku není nutné dodržet, pokud přítomnost kněze není možná alespoň po 30 dní (kánon 1116).


09. 04. 2020, RCM