sv. Valburga / čt 25. únor 2021

Pocházela ze starého šlechtického anglosaského rodu. Vstoupila do kláštera řádu sv. Benedikta. Když její strýc (pozdější svatý) Bonifác viděl, že v Německu chybí kláštery pro ženy, povolal Valburgu do Mohuče, k... (pokračování)

Koronavirová krize odhaluje skutečnou tvář levice

Krize způsobená koronavirem obrátila svět vzhůru nohama. Nikde to není nápadnější než v politických bitvách, které nyní zuří kolem hledání řešení, jak se s krizí vypořádat. Kulturní válka neskončila, ale naopak se zintenzivnila. Situace velice rychle degeneruje do takové míry, jakou jsme si dříve nedokázali představit. Nejdramatičtější změny se odehrávají na levici.

Koronavirová krize odhaluje skutečnou tvář levice

Liberální premisy, které byly dlouho považované za posvátné, se hroutí. Svět je zmaten rozporuplností těch, kteří kdysi hlásali jednu pozici, ale nyní zuřivě zastávají postoj zcela opačný.

Levice se vždy ráda představovala jako liberální vzor podpory naprosté svobody a rovnosti. To už teď neplatí. Krize vyvolala novou ofenzívu proti všem, kdo se staví proti levicovému podvratnému programu. Lze tedy sestavit seznam liberálních rozporů, který ukazuje skutečnou tvář levice.

Zde je první z takových seznamů:

1. Mnozí z těch, kdo s rozkoší a hlasitě hovořili o budování mostů a o nenávisti ke zdem a ke všemu, co s nimi souvisí, nyní křičí, že každý musí zůstat zavřený mezi čtyřmi stěnami a až do odvolání zůstat doma;

2. Mnozí z těch, kdo požadují volnou lásku bez osobních omezení, nyní fanaticky hájí sociální odstup až do té míry, že udávají sousedy i ostatní;

3. Mnozí z těch, kdo trvají na tom, že všechna karanténní opatření jsou nutná a ekonomická destrukce stojí za to, „pokud zachráníme třeba jen jeden život“, přesto požadují, aby zůstaly otevřené všechny potratové kliniky, které nazývají nezbytnými a život udržujícími zařízeními;

4. Mnozí z těch, kdo požadovali úplnou transparentnost, nyní trvají na tom, aby si všichni zakrývali tvář rouškou;

5. Mnozí z těch, kdo v každodenním životě kdysi dávali přednost absolutní svobodě, nyní trvají na téměř vojenském režimu života;

6. Mnozí z těch, kdo trvají na tom, že věda je bůh, který má být uctíván, v této krizi pozoruhodně umlkli, když se prokázalo, že „odborné“ modely, jako například studie COVID–19 vytvořená na Královské univerzitě v Londýně, hrubě nadhodnocují smrtící účinky této nákazy;

7. Mnozí z těch, kdo bezostyšně hájili eutanázii a tvrdili, že kvalita života by měla určovat, kdy by vláda měla ukončit právo na život starších lidí, si nyní myslí, že každý život seniorů je vzácný bez ohledu na jeho kvalitu (zatímco stále spílají konzervativcům odmítajícím eutanazii, kteří tuto pravdu vždy hlásali!);

8. Mnozí z těch, kdo protestovali proti použití policejní síly k zastavení zločinnosti a nezákonnosti, nyní tleskají brutálním policejním zákrokům proti občanům poslušným zákona, kteří protestují před potratovými klinikami a kteří byli falešně obviněni z porušování karanténních nařízení nebo nedodržování sociálního odstupu;

9. Mnozí z těch, kdo do škol vnutili teorii evoluce a přirozeného výběru a považovali ji za nezpochybnitelné dogma, se nyní domnívají, že školy musí být kvůli obětem koronaviru dočasně uzavřeny;

10. Mnozí z těch, kdo prohlašují, že virus nemůže být v žádném případě Božím trestem, tvrdí, že jde o pomstu „matky Země“ za tzv. environmentální hříchy;

11. Mnozí z těch, kdo kdysi odsuzovali veškerou cenzuru jako porušování naprosté svobody, nyní chválí sociální sítě, které cenzurují obsah kritický vůči tomu, jak tuto krizi zvládají čínští komunisté;

12. Mnozí z těch, kdo tvrdí, že Trumpova administrativa upřednostňuje peníze před lidskými životy, si nyní hlasitě stěžují, že jim vláda pozdě poslala šeky s finanční podporou;

13. Mnozí z těch, kdo demonstrovali na podporu dělníků, jsou nyní tvrdými kritiky dělníků, kteří protestují v ulicích a u vlád jednotlivých států, protože se chtějí vrátit do práce;

14. Mnozí z těch, kdo naléhali na propuštění vězňů, aby se nenakazili virem, nyní požadují přísné tresty, včetně pokut a uvěznění, za to, že Američané dodržující zákon jsou proti karanténě;

15. Mnozí z těch, kdo dříve trvali na tom, že změny se mají prosazovat demokratickými, ústavními prostředky, nyní vidí krizi jako obrovskou příležitost pro diktátorské guvernéry, kteří vyvolávají paniku, aby společnosti vnutili radikální změny navrhované „odborníky“, kteří, jak sami tvrdí, vědí lépe než lid, co je pro něj dobré;

16. Mnozí z těch, kdo protestovali proti globalismu nadnárodních společností, nyní vyzývají ke globálním řešením a vládním mechanismům a zavedení nového světového řádu;

17. Mnozí z těch, kdo tvrdili, že jsou nakloněni náboženské svobodě, nyní požadují uzavření kostelů ve jménu bezpečnosti a veřejného zdraví;

18. Mnozí z těch, kdo protestovali proti establishmentu, nyní odmítají stejná práva pro ty, kdo protestují proti karanténě;

19. Mnozí z těch, kteří odsuzovali pokusy omezit soukromí, jsou nyní ochotni poskytnout veškeré osobní informace kvůli boji s virem – a požadují, aby všichni ostatní byli donuceni udělat totéž.

Toto je jen částečný seznam těch nejzjevnějších názorových rozporů.

Levice je vedena podvratnou ideologií. Poté, co nedokázala přesvědčit širokou veřejnost silou argumentů, vidí nynější krizi jako prostředek k prosazení radikálních změn zaváděných globalisty, „odborníky“ a technokraty, kteří tvrdí, že jednají ve jménu veřejného bezpečí. K provedení těchto změn tedy používají jakékoli prostředky, i když si vzájemně odporují. Někdy se levice halasně dovolává neomezené svobody, aby se destruktivní moc rozháraných lidských vášní mohla využít k ničení tradičního řádu a morálky. Jindy, stejně jako v současnosti, levice velebí totalitní brutalitu a obhajuje její zavádění, aby prosadila rovnost, uvrhla všechny do poroby a učinila z nich oběti jediné a rovnostářské vlády.

V současné době je snadné vidět jakobínskou a brutální tvář levice. Už se neskrývá za starými maskami a strukturami, nepředstírá, že podporuje demokracii. Halí se sice do roušek proti koronaviru, nicméně všechny své masky již ztratila.

John Hovart II, lifesitenews.com
Přeložil Pavel Štička


15. 06. 2020, RC Monitor 12/2020