sv. Valburga / čt 25. únor 2021

Pocházela ze starého šlechtického anglosaského rodu. Vstoupila do kláštera řádu sv. Benedikta. Když její strýc (pozdější svatý) Bonifác viděl, že v Německu chybí kláštery pro ženy, povolal Valburgu do Mohuče, k... (pokračování)

Týden ve světě katolickýma očima - 25. 6. 2020

Emeritní papež Benedikt XVI. navštívil v německém Řezně svého těžce nemocného staršího bratra Georga. Jedná se o první cestu mimo Itálii od jeho odstoupení. Emeritní papež cestoval spolu se svým sekretářem Georgem Gänsweinem. V řezenské nemocnici oba bratři koncelebrovali mši svatou. Benedikt navštívil také Institut papeže Benedikta, který dokumentuje jeho teologické dílo a připravuje souborné vydání jeho spisů, a v řezenské katedrále se pomodlil před ostatky sv. Wolfganga.

Týden ve světě katolickýma očima - 25. 6. 2020

„Měla to být čistě soukromá návštěva, beze všech formalit a diplomatického protokolu, což samozřejmě u takto exponované osoby je jen těžko možné,“ komentuje návštěvu řezenský biskup Rudolf Voderholzer. „Takže se aspoň konalo setkání s apoštolským nunciem, zástupcem papeže Františka v Německu. Tato návštěva, která neměla, abych tak řekl, vnější, nýbrž vnitřní důvod, byla znamením dobré vůle a podpory papeže Františka,“ prohlásil biskup. V pondělí se po čtyřech dnech emeritní papež vrátil do Říma.

Vatikán chválí filipínskou diecézi za to, že jako první přešla na solární energii. „Jsem překvapen, že našemu skromnému úsilí udělat něco, abychom zachovali naši Matku Zemi, v reakci na papežskou encykliku Laudato si, se dostalo uznání na tak vysokých místech,“ řekl biskup Precioso Cantillas z Maasinu.

V Číně byl zatčen a odvezen na neznámé místo sedmdesátiletý biskup podzemní církve Augustin Cchuej-Tchaj ze Süan-chuanu. Biskup byl již od roku 2007 v domácím vězení; během této doby byl opakovaně brán do vazby a byly mu nařízeny nucené práce s odůvodněním, že vedl lidi ke křesťanské víře bez státního souhlasu.

Francouzský biskup Bernard Ginoux z Montaubanu vyzývá věřící, aby vzdorovali omezování jejich náboženských práv ze strany vlády: „Jako křesťan prohlašuji, že nic nestojí nad Bohem a že nemůžeme sloužit státu, brání-li nám sloužit Bohu.“

Předseda Centrálního výboru německých katolíků Thomas Sternberg hájí vyjádření chvály a podpory, které prezidentka Svazu německých katolických žen Maria Flaschbartová adresovala organizaci Planned Parenthood, jednomu z největších světových poskytovatelů umělých potratů.

Církev je živá, aktivní a společensky efektivní tam, kde se katolíci hlásí ke katolictví se vším všudy; kdežto kde vládne „katolicismus-light“, tj. verze katolicismu která opouští různé aspekty morální nauky Církve, tam vliv Církve na kulturu vyprchává – domnívá se George Weigel. „Katolicismus-light“ nefunguje. Nefunguje v Německu, nefunguje ve Švýcarsku, nefunguje v Belgii, nefunguje v Nizozemsku, nefunguje nikde.“ Podle Weigela bude řešení problému „katolicismu light“ jedním z hlavních úkolů budoucího papeže.

„Je dobrý důvod se domnívat, že existuje vztah příčiny a účinku mezi deklarací 2. vatikánského koncilu Dignitatis humanae Dokumentem o lidském bratrství, podepsaným 4. února 2019 papežem Františkem a šejkem Ahmedem Al-Tajíbem,“ tvrdí biskup Athanasius Schneider. „Ochrana před vnějším donucením k přijetí jediné pravé Víry je přirozeným právem,“ vysvětluje Schneider. „Přirozeným právem je též nebýt nucen ke zlu (hřích) nebo k omylu (falešné náboženství). Z toho však nevyplývá, že Bůh pozitivně chce (tj. že je přirozeným právem), aby člověku nebylo bráněno zvolit, praktikovat a šířit zlo (hřích) či omyl (falešné náboženství),“ tvrdí Schneider s odkazem na tezi Dignitatis humanae, podle níž nikomu „nesmí být zabraňováno jednat podle svého svědomí soukromě i veřejně, buď sám nebo spolu s jinými, v náležitých mezích“. „Každému, kdo je intelektuálně poctivý a nesnaží se o kvadraturu kruhu, musí být jasné, že toto tvrzení v Dignitatis humanae, podle nějž má každý právo praktikovat a šířit náboženství podle svého svědomí, se podstatně neliší od teze v deklaraci z Abú Dhabí, která říká: ’Pluralita a diverzita náboženství, barvy kůže, pohlaví, rasy a jazyka je Bohem chtěná,‘“ argumentuje Schneider.

Argumentace náboženskou svobodou nestačí,“ tvrdí Axandra DeSanctis v článku reagujícím na nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států, podle nějž ze zákazu diskriminace kvůli pohlaví vyplývá, že nelze vyhodit zaměstnance kvůli jeho sexuální orientaci nebo „genderové identitě“. „Bylo by mnohem lépe argumentovat, že pojetí manželství jako svazku mezi jedním mužem a jednou ženou je rozumné a založené na biologii a lidské přirozenosti – a ne že má být někdo vyňat z působnosti jinak naprosto rozumného zákona pro své idiosynkratické, potenciálně škodlivé náboženské přesvědčení.“ Podobný názor vyjadřuje v jiném kontextu filosof a teolog Peter Kwasniewski: „Účinných argumentů na obranu absolutních mravních norem a základního práva na život je zapotřebí stále, a je důležité, aby to byly argumenty filosofické, a ne založené na pouhých náboženských přesvědčeních: a to i v případech, kdy taková přesvědčení poskytují pravdě hlubší a pevnější základ.“

A pak si přišli pro Rowlingovou,“ nazval Casey Chalk svůj komentář v magazínu Crisis vyjadřující se k vlně kritiky, která se v liberálních médiích snesla na hlavu známé autorka příběhů o Harry Potterovi. Ta ve svém tweetu zesměšnila výraz „lidé, kteří menstruují“, použitý v kampani nevládní organizace, která si vytkla cíl, vytvořit „rovnější post-COVID-19 svět pro lidi, kteří menstruují“. Rowlingová, která je feministkou, za ženy však pokládá pouze ženy biologické, byla obviněna z transfobie a bigotnosti. Chalk se ptá: „Vážně je tu žena kritizována a zostouzena za to, že hájí esencialitu biologického ženství? Mohou-li lidé převlékat identity jako šaty, pak veškeré legitimní námitky proti předsudkům a diskriminaci znějí falešně.“ A pokračuje: „Církev se staví za oběti sexismu, rasismu a každého jiného „-ismu“, protože uznává jejich bytostnou důstojnost, pramenící z toho, že jsou obrazem Božím, a protože jim náleží základní právo na život a svobodu. Žádná z těchto identit, ať už je předmětem sebevětšího útlaku, není tím, na čem se primárně zakládá jejich status osoby,“ zdůrazňuje Chalk.

Lukáš Novák25. 06. 2020, RCM