sv. Jan (Nepomuk) Neumann / so 19. červen 2021

Pocházel z Prachatic. Teologii studoval v Českých Budějovicích a v Praze. Hájil pravdu proti josefinismu a asi proto nebyl doporučen k svěcení. Láska a touha po službě Bohu jej zavedla do Ameriky, kde byl vysvě... (pokračování)

Jak sv. Tomáš Akvinský pomáhá našim dětem činit důležitá rozhodnutí

Pokud jde o závažná rozhodnutí, naučte své děti spoléhat se na tohoto úžasného světce. Když se naše děti potýkají s důležitými rozhodnutími, často k nám přicházejí s prosbou o pomoc. Většinou se rada, kterou jim jako rodiče nabízíme, zakládá na následujících třech přístupech.

Jak sv. Tomáš Akvinský pomáhá našim dětem činit důležitá rozhodnutí

Bezstarostný přístup: V zásadě se jedná o přístup „dělej si, co chceš“ nebo „vypořádej se s tím sám“. Ale většinou mladý člověk ani po prozkoumání toho, co mu říkají jeho instinkty, není o mnoho moudřejší. Poetičtější verze této rady by zněla: „Prostě udělej to, co ti říká tvé srdce“, což ve skutečnosti znamená „Přestaň o tom tolik přemýšlet“. Ačkoli srdce, pokud je mu ponechána volnost, nikdy nelže, přesto taková rada může dítě svést k tomu, aby sešlo ze správné cesty a žilo tak, jak samo uzná za vhodné.

Racionální přístup: Ten spočívá v pečlivém zvážení všech kladů a záporů, jejich sepsání do dvou sloupců a následného vyhodnocení. Tato metoda je méně spolehlivá, než se zdá, protože všem „kladům“ a „záporům“ přikládá stejnou míru důležitosti a především nepřímo naznačuje, že lidé mohou předvídat všechny pozitivní i negativní důsledky svých rozhodnutí.

Přístup „moudré staré opice“: Ten spočívá v předávání našich vlastních zkušeností, což může být poučné i prospěšné, ale zároveň poněkud omezující. Mladí lidé chtějí žít svůj vlastní život a získávat své vlastní zkušenosti.

Tři pilíře sv. Tomáše Akvinského

Neměli bychom všechny tyto přístupy zavrhovat, ale samy mohou správné rozhodnutí pouze potvrdit, nikoli je inspirovat. Tomáš Akvinský nenabízí přesný recept na správná rozhodnutí, ale poskytuje praktického průvodce. Každé rozhodnutí, které činíme, musí spočívat na třech pilířích:

1. Povede ke spravedlivému životu? Šťastný život se otevírá těm, kdo vědí, jak posuzovat své vlastní skutky a rozlišovat mezi dobrem a zlem.

2. Je ten pravý čas? Pro vhodné načasování je třeba vědět, jak vybrat ten správný okamžik pro něco, co vyžaduje důvěrné poznání sebe sama.

3. Necháváte se vést těmi nejlepšími záměry? Čím více se snažíte konat dobro a vydat se tou nejlepší cestou, tím méně je pravděpodobné, že se rozhodnete špatně.

Tyto tři otázky bychom měli položit těm, kdo nás žádají o radu ohledně svého rozhodování – ať už se jedná o záležitosti všední či takové, které mohou zásadně ovlivnit celý život.

Jeanne Larghero, Aleteia
Přeložil Pavel Štička

20. 07. 2020, RC Monitor 13/2020