1. den novény za zastavení pandemie s prosbou o přímluvu sv. dětí / ne 29. listopad 2020

Novénu začínáme vždy křížem, úkonem kajícnosti a společnou Modlitbou národů proti pandemii . Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna j... (pokračování)

Týden ve světě katolickýma očima - 8. 10. 2020

Podle Anny Rowlandsové, jež se podílela na oficiální prezentaci encykliky, papež „rozšiřuje dosavadní sociální nauku o univerzálním určení dober a vysvětluje, že státy mají právo na svoji půdu, bohatství a vlastnictví natolik, nakolik to celému lidstvu otevírá přístup k prostředkům obživy a seberealizace. Stát má povinnost k celé lidské rodině a ne jen ke svým občanům.“ Podle kardinála Johna Dewa z Nového Zélandu jde o výzvu, abychom „pohlíželi na svět bez hranic a nahlíželi na každého člověka, ba i na samotnou planetu, jako na bratra či sestru“. Stejných slov užívá ve svém komentáři i Kevin W. Irwin, který též vyzývá, abychom encykliku „nečetli, nýbrž modlili se ji“.

Týden ve světě katolickýma očima - 8. 10. 2020

Papež František vydal třetí encykliku svého pontifikátu, Fratelli tutti, věnovanou lidskému bratrství. Server Vatican News přináší její stručnéobsáhlé shrnutí. Podle agentury CNA prezentace encykliky ve Vatikánu zdůraznila podíl Vyššího výboru lidského bratrství na vzniku encykliky (výbor vytvořily Spojené arabské emiráty v návaznosti na podpis Deklarace o lidském bratrství v Abú Dhabí a má devět členů: pět muslimů, židovského rabína, dva příslušníky Římské kurie a zástupce Spojených národů). Samotná encyklika se na deklaraci z Abú Dhabí vícekrát odvolává a její vydání přivítal i Velký Imám univerzity Al-Azhar Ahmad Al-Tajjíb, který spolu s papežem Františkem deklaraci podepsal a na něhož papež v encyklice rovněž vícekrát odkazuje.

Encykliku přivítali také předsedové biskupských konferencí Spojených států a Austrálie. Podle Anny Rowlandsové, jež se podílela na oficiální prezentaci encykliky, papež „rozšiřuje dosavadní sociální nauku o univerzálním určení dober a vysvětluje, že státy mají právo na svoji půdu, bohatství a vlastnictví natolik, nakolik to celému lidstvu otevírá přístup k prostředkům obživy a seberealizace. Stát má povinnost k celé lidské rodině a ne jen ke svým občanům.“ Podle kardinála Johna Dewa z Nového Zélandu jde o výzvu, abychom „pohlíželi na svět bez hranic a nahlíželi na každého člověka, ba i na samotnou planetu, jako na bratra či sestru“. Stejných slov užívá ve svém komentáři i Kevin W. Irwin, který též vyzývá, abychom encykliku „nečetli, nýbrž modlili se ji“.

Podle Maike Hicksonové se však zdá, že encyklika prosazuje náboženskou indiferenci a tezi, že všechna náboženství jsou o sobě dobrá a Bohu milá: „Papež říká: ’my věřící různých náboženství, víme, že naše svědectví o Bohu prospívá našim společnostem.‘ Tím implicitně tvrdí, že nekatolická náboženství mohou ’svědčit o Bohu‘.“ Dále Hicksonová papeži vytýká, že hovoří o „spáse“ pouze ve světském smyslu, nikoliv o spáse duše. John Zuhlsdorf zase upozorňuje na „selfreferenční“ charakter encykliky: v drtivé většině mimobiblických citátů cituje papež František sám sebe.

Vatikánský státní sekretář, kardinál Pietro Parolin hájí prodloužení tajné dohody Vatikánu s Čínou: „Aby dialog přinesl trvalejší ovoce, je třeba v něm pokračovat. Svatý stolec si proto přeje dohodu prozatím prodloužit, aby se ověřila její užitečnost.“ Parolin také zopakoval tvrzení kardinála Re, že návrh dohody byl schválen již Benediktem XVI., a kritizoval „nedorozumění“, která vznikla z toho, že se dohodě „připisují cíle, které si neklade“, že se jí „připisují na vrub události, které s ní nesouvisí“, a „spojuje se s politickými záležitostmi, které s ní nemají co dělat“: dohoda se prý týká výlučně jmenování biskupů, a podle Parolina je promyšlená, reflektovaná a promodlená. Analýzu vývoje v čínské církvi od podpisu tajné dohody a přehled obsazení biskupských stolců „podzemními“ a „vlasteneckými“ biskupy podává Sandro Magister ve svém článku „Po uši v rudé. Neuspokojivá bilance dvou let dohody s Čínou“. O nejnovější kauze biskupa diecéze Min-tung, který musel odstoupit, neboť odmítl podepsat „občanskou registraci duchovenstva“, informuje server Vatican News.

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo předtím na své návštěvě v Římě prohlásil, že v Číně dochází k nejhoršímu pronásledování věřících na světě. „Spojené státy se mohou zastávat pronásledovaných a dělají to, i když by mohly dělat více. Ale Církev je v jiné pozici: světské ohledy by ji neměly odradit od principiálních postojů založených na věčných pravdách,“ prohlásil Pompeo.

Papež František se rozhodl Pompea nepřijmout, zejména vzhledem k blížícím se americkým volbám; a pro zaneprázdněnost osobně nepřijal ani kardinála Zena, emeritního biskupa Hongkongu, jemuž čínské úřady povolily opustit Hongkong na 120 hodin a který přijel do Říma papeže osobně požádat o jmenování nového honkongského biskupa.

„Pod záminkou této dohody, která je tajná, udělala vláda mnoho věcí, které v dohodě nejsou. Nemohu se vyjádřit k dohodě, protože ani neznám její text. Ale jsem velmi znepokojen novějším dokumentem, oněmi „pastoračními pokyny“, neboť Vatikán tam vybízí, aby lidé vstoupili do Vlastenecké asociace – aby se připojili k nezávislé církvi, o které i papež František při soukromé audienci uznal, že je schismatická,“ říká Zen v rozhovoru pro National Catholic Register. „Napsal jsem dopis papeži, a pak všem kardinálům světa – a nic se nestalo. To je neuvěřitelné,“ říká kardinál v dalším rozhovoru. „Pokud Vatikán určí biskupa schváleného Pekingem, pokud v Hongkongu ustanoví tohoto špatného biskupa, pak je můj úkol u konce. Posledním výrazem mého protestu bude to, že zmizím ze scény, a každý bude vědět proč. Mé kosti nespočinou v katedrále, nechci být pohřben s takovými muži. Budu pohřben na prostém hřbitově spolu s ostatkem věrného lidu Božího,“ uzavírá osmaosmdesátiletý kardinál.

Čínská vláda vytvořila komisi odborníků, která pracuje na aktualizovaném překladu Bible do čínštiny. Magazín National Review komentuje první výsledky práce komise a uvádí aktualizované znění závěru perikopy o cizoložné ženě (Jan 8, 1–11): „Poté, co se zástup vytratil, Ježíš hříšnici ukamenoval, řka: ’I já jsem hříšník. Ale kdyby měli zákon vykonávat pouze ti, kdo jsou bez poskvrny, bylo by právo mrtvé.‘“

Italská média obvinila sesazeného kardinála Becciù, že během australského procesu s kardinálem Pellem převedl na australský účet stovky tisíc eur jako úplatek pro svědka obžaloby. Ed Condon analyzuje dostupné informace k celé kauze, jinou analýzu nabízí JD Flynn, který upozorňuje, že potvrzených faktů zatím mnoho není. Advokát svědka popřel, že by jeho klient přijal jakoukoliv finanční částku, právník kardinála Pella volá po mezinárodním vyšetřování. Ivano Iai, advokát kardinála Becciù, se mezitím vzdal zastupování kardinálovy osoby kvůli kritice, kterou sklidil za nevhodné fotografie zveřejněné na Twitteru.

Agentur CNA připomíná vyjádření kardinála Raymonda Burka, experta na kanonické právo a bývalého prefekta Apoštolské signatury, který prohlásil, že katoličtí politici podporující právo na potrat, včetně prezidentského kandidáta Joe Bidena, by neměli přistupovat k eucharistii. „To není politický výrok, prostě jen říkám, že katolík nesmí podporovat potraty v žádné podobě, neboť je to jeden z nejtěžších hříchů proti lidskému životu, takže podporovat takový skutek je smrtelným hříchem,“ vysvětlil Burke. „Na prvním místě bych jej vyzval, aby nepřistupoval k přijímání, z lásky k němu: byla by to svatokrádež a ohrožení spásy jeho vlastní duše. Ale přistupovat by neměl i proto, že tím dává všeobecné pohoršení – neboť když někdo říká: ’jsem zbožný katolík‘ a zároveň prosazuje potraty, dává tím ostatním najevo, že je v pořádku, když katolík podporuje potraty, ačkoliv je to naprosto nepřijatelné.“

Biden nyní znovu zopakoval své odhodlání zakotvit právo na potrat legislativně, pokud by Nejvyšší soud zvrátil precedent Roe v. Wade. To je vývoj, který se očekává díky jmenování nové soudkyně Amy Coney Barrettové. Za kritikou této Trumpovy nominantky do Nejvyššího soudu Spojených států stojí podle emeritního arcibiskupa Filadelfie Charlese Chaputa „virus antikatolicismu“: „Každý katolicky pokřtěný je fakticky katolík. V očích Demokratické strany to není žádný problém. Pokud vás vyfotí při modlitbě s růžencem v ruce – tím lépe. Kulturní loajalita mnoha katolických voličů ke kdysi silně katolické a dělnické straně umírá pomalu, bez ohledu na to, jak moc se strana změnila. Pokud vás někam zvolí, můžete dokonce dostat metál od nějaké významné katolické instituce. Ale pokud jste ten typ katolíka, který se snaží žít v souladu s katolickou vírou, pokud jde o manželství a rodinu, náboženskou svobodu, sexualitu a potraty – inu, to je něco jiného. Žena jako Amy Coney Barrettová je zkrátka [hrubá urážka].“08. 10. 2020, RCM