sv. Virgil / pá 27. listopad 2020

Pocházel z Irska. Ve 43 letech přišel, již jako vzdělaný kněz, na franský Pipinův dvůr. Zde poznal zajatého vévodu Oatila (či Odila), za jehož osvobození se přimluvil a s ním pak na Pipinovo přání odešel do Bav... (pokračování)

Papež František volá po globálním vzdělávacím paktu

Papež František vyzval k vytvoření celosvětového vzdělávacího systému, v jehož centru bude lidstvo. Argentinský papež představil svůj plán ve videu zveřejněném během semináře „Global Compact on Education“ na Papežské Lateránské univerzitě. Ve videu namluveném v italštině se papež František zamýšlí nad dopadem pandemie Covid-19 na vzdělávání dětí, nazval ji „katastrofou pro vzdělávání“, ale nezaměřoval se na čtení, psaní nebo počítání. Namísto toho požaduje vzdělávání, které vytvoří novou, univerzální „kulturu“, jež bude sloužit celému světu. „Vzdělávání, jak víme, má proměňovat,“ prohlásil papež.

Papež František volá po globálním vzdělávacím paktu

„Vzdělávat znamená riskovat a chovat naději, jež může rozbít determinismus a fatalismus, o kterých nás sobectví silných, konformismus slabých a utopické ideologie přesvědčují, že jsou jedinou cestou kupředu,“ pokračoval.

Papež zdůraznil, že „vzdělávání“ podle něj není pouhým předáváním faktů a rozvíjením schopností, ale porozumění vzájemné závislosti celého lidstva.

„Vzdělávání je vždy aktem naděje, která vyžaduje spolupráci při přeměně prázdné a ochromující lhostejnosti v jiný způsob myšlení, které uznává naši vzájemnou závislost,“ prohlásil.

„Je-li náš vzdělávací systém v současné době charakterizován předáváním faktů a opakováním a není schopen otevírat nové obzory, v nichž by pohostinnost, mezigenerační solidarita a hodnota transcendence mohly vést ke vzniku nové kultury, neznamená to snad, že nedokážeme využít příležitosti, kterou nám tento historický okamžik nabízí?“

Historický okamžik, o kterém papež hovořil, je zjevně epidemie koronaviru, kvůli níž k 250 milionům dětí, které už nechodí do školy, přibylo dalších 10 milionů.

Papež František si přeje takový „vzdělávací proces“, který povede budoucí generace k tomu, aby věnovaly pozornost „velké sociální nespravedlnosti, porušování práv, strašlivým podobám chudoby a ničení lidských životů.“ Chce, aby tento „integrální proces“ zohledňoval problémy, které dnes sužují mladé lidi, například „deprese, závislost, agresivitu, verbální projevy nenávisti a šikanu“. Tento proces by měl také brát v úvahu „násilnosti, zneužívání nezletilých, dětské sňatky, dětské vojáky a též tragédií dětí prodaných do otroctví“, ale také „utrpení, které snáší naše planeta.“

Vyzval k ukončení vzdělávacích systémů, o nichž se domnívá, že jsou „povrchní“, „byrokratické“ a „atomizované“. „Dnes jsme povoláni k tomu, abychom měli nezbytnou parrhesíu (upřímnost), abychom opustili povrchní přístupy ke vzdělávání a mnohé zkratky spojované s užitečností, (standardizované) výsledky testů, funkce a byrokracii, jež zaměňují vzdělávání za instrukce a v důsledku atomizují naše kultury,“ řekl. „Místo toho bychom se měli snažit šířit integrální, participační a polyedrální (mnohostrannou) kulturu,“ pokračoval.

„Hodnota naší vzdělávací praxe nebude měřena pouze podle výsledků standardizovaných testů, ale podle schopností ovlivnit jádro společnosti a pomoci vytvářet novou kulturu.“

Papež přečetl seznam, který shrnuje principy jeho celosvětového vzdělávacího paktu. Ze všeho nejdříve uvedl, že v centru jeho iniciativy stojí „lidské osoby“:

„Učinit lidské osoby v jejich hodnotě a důstojnosti centrem každého formálního i neformálního vzdělávacího programu, aby se posilovala jejich osobitost, krása, jedinečnost a jejich schopnost vytvářet vztahy s ostatními a se světem kolem nich, a zároveň se učily odmítat životní styl, který podporuje šíření jednorázové kultury plýtvání.“

Ostatní by měli „poslouchat“ děti a mladé lidi; „podporovat“ vzdělávání žen; chápat rodinu jako první školu; „vzdělávat a vzdělávat se“ ohledně potřeby přijímat a být otevřený vůči „těm nejzranitelnějším a marginalizovaným“; vytvářet nové koncepty ekonomiky, politiky, růstu a pokroku, které budou sloužit všem „v kontextu integrální ekologie“ a ochrany životního prostředí.

Papež také uvedl, že v „jistých okamžicích dějin“ musí být učiněna „radikální rozhodnutí“ a toto jeden z těch okamžiků.

„Uprostřed současné zdravotní krize – a chudoby a zmatku, který způsobila – věříme, že je na čase schválit pro budoucí generace celosvětový pakt o vzdělávání,“ prohlásil.

„Od rodin, komunit, škol, univerzit, institucí, náboženství, vlád a celé lidské rodiny to vyžaduje závazek k průpravě zralých mužů a žen.

Papež František prohlásil, že on a jeho partneři jsou odhodláni uskutečnit tento plán ve „všech našich zemích“. Příspěvek Svatého stolce nebude zanedbatelný. Podle Globální zprávy o katolickém vzdělávání za rok 2020 se v katolických školách vzdělává více než 62,2 milionu dětí.

05. 11. 2020, LSN, RCM