sv. Matěj / pá 14. květen 2021

Palestinský rodák, který je představen jako skromný proselyta, jenž byl po nanebevstoupení Páně vyvolen losem do apoštolského sboru na místo zrádného Jidáše. Evangelium hlásal až v Africe. Zemřel asi v 63 roce ... (pokračování)

Týden ve světě katolickýma očima - 10. 1. 2021

Ondřej Neff se přiznává, že některé záhady mu hlava nebere: „Chápu slogan MÉ TĚLO, MÁ VOLBA. Uřízni si tedy nohu, ženská, řeknu k tomu. Ale dítě není tvé tělo. Co je na tom pravicového? Mně to připadá logické a logika je snad bez vyznání a bez politické inklinace.“

Týden ve světě katolickýma očima - 10. 1. 2021

U příležitosti pětistého výročí exkomunikace Martina Luthera vydaly Papežská rada pro jednotu křesťanů a Světová luterská federace opravený italský překlad Společné deklarace o nauce o ospravedlnění z roku 1999, která prohlašuje, že Katolická církev a Luterská federace mají v tomto bodě stejnou víru. Papežská rada pro jednotu křesťanů a Světová luterská federace připravují další společné prohlášení, tentokrát o Martinu Lutherovi, a předseda papežské rady, kardinál Koch, věří i v ekumenický potenciál luteránské Augsburské konfese, jejíž pětisetleté výročí, jak upozorňuje, oslavíme v roce 2030.

Kongregace pro nauku víry vyzvala katolíky, aby „nepropagovali domnělá mariánská zjevení spojená s mariánským titulem „Paní všech národů“. Samotný titul je teologicky přijatelný, jeho uznání však nesmí být vykládáno jako implicitní uznání nadpřirozeného původu domnělých zjevení, k nimž mělo dojít v Amsterdamu mezi léty 1945 a 1959.

Osobní lékař papeže Františka zemřel na komplikace spojené s onemocněním covid-19.

František konečně zasáhl proti korupci“, komentuje John Hirschauer nové motu proprio papeže Františka, které přenáší významné finanční kompetence ze skandály vláčeného Státního sekretariátu na Správu majetku Apoštolského stolce. „Veřící mají právo očekávat od Svatého stolce odpovídající zásadovost ve finančních, morálních a duchovních záležitostech. Jeho lidská stránka bude chybovat, neboť je řízen pouhými lidmi. Věřícím přesto nelze vyčítat jako nespravedlnost, farizejství, rigidnost či nedostatek úcty, když se u hierarchie dožadují dodržování základních pravidel korektního jednání,“ uzavírá Hischauer svoji analýzu.

Nové video papeže Františka, v němž hovoří o bratrství napříč kulturami a náboženstvími, kritizuje Steve Skojec jako podporující náboženský indiferentismus. „Papež pokračuje: ’Církev si cení Božího působení v jiných náboženstvích, aniž by zapomínala, že pro nás křesťany se zdroj lidské důstojnosti a bratrství nachází v Evangeliu Ježíše Krista.‘ Pro nás. Vidím tu blikat velký červený nápis Relativismus! Církev vůbec neučí, že Ježíš je ’zdrojem lidské důstojnosti a bratrství‘. Učí, že je Vtěleným Božským Synem věčného Otce, druhou osobou Trojice, Mesiášem, jehož umučení a smrt nás osvobodily z pout hříchu a smrti a těm, kdo v Něj věří a podle toho žijí, otevřely věčný život. Ale tohle platí pro každého, ne jen pro křesťany. ’Já jsem Cesta, Pravda a Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne,‘ řekl Ježíš, a i když si papež možná není jistý, že to myslel vážně, pro křesťany přes to nejede vlak.“ O něco smířlivěji, ovšem stále kriticky, se nad videem zamýšlí Jeff Mirus.

Steve Skojec také ve svém podcastu popisuje beznadějné vyhlídky, které podle jeho názoru přinesly konzervativní politice tříkrálové události v americkém Kapitolu. Naproti tomu Petr Khás doporučuje konzervativcům „trochu optimismu“, kdežto Matyáš Zrno popisuje „čistku na síti“, k níž tyto události poskytly záminku: „Zatím Twitter, Facebook a Instagram zablokovaly účty prezidenta Trumpa (účty čínských komunistů, íránských ajatoláhů, venezuelského diktátora nebo mluvčího Talibanu samozřejmě fungují nerušeně dál). Ale Donaldem Trumpem to nekončí. Twitter zablokoval i další konzervativce  a vymazává tisíce followers například vzdělávací konzervativní stránce PragerU (stovka jejich videí má pro změnu na YouTube omezený přístup). Mnoho konzervativců se tedy přesouvá na konkurenční síť Parler, které dnes raketově rostou počty uživatelů. Co tedy udělaly technologické monopoly? Google zrušil možnost stáhnout si v playstoru aplikaci Parler do mobilu, Apple v dokonalé synchronizaci hrozí udělat to samé v Apple storu, pokud Parler nepřistoupí na to, že bude cenzurovat svůj obsah. Amazon navíc hrozí vypnutím serveru Parleru, což by znamenalo konec sítě.“

Nově zvolený demokratický kongresman za Missouri Emanuel Cleaver, který je metodistickým pastorem, pronesl na závěr své nástupní přísahy v Kongresu modlitbu, v níž vzýval „monotheistického Boha, známého pod mnoha jmény a v mnoha různých náboženstvích“, kterou zakončil slovy „Amen, and awoman“. „Mohlo by jít nejsměšnější modlitbu v dějinách, kdyby nebyla pronesena v tak závažném kontextu,“ komentuje Thomas Griffin a vysvětluje původ a význam hebrejského slova „amen“. Demokraté ve Sněmovně reprezentantů také připravili návrh nových pravidel, která z vnitřních předpisů Sněmovny odstraní veškeré pohlavně-specifické výrazy jako „otec“, „matka“, „neteř“, „synovec“, „námořník“ („seaman“) apod. a nahradí je genderově neutrálními výrazy nebo opisy (např. „dítě sourozence“, „seafarer“). O návrhu se má hlasovat na nejbližší schůzi.

Krátce poté, co běloruské úřady umožnily minskému arcibiskupovi Tadeuszi Kondrusiewiczovi vrátit se do vlasti, podal papeži Františkovi rezignaci z důvodu dovršení 75 let věku, a ten ji okamžitě přijal. Phil Lawler upozorňuje na neobvyklost takto rychlého postupu a vyjadřuje souhlas s názorem Johna Allena, že se patrně jednalo o „smlouvu s ďáblem“, tj. dohodu Vatikánu s Běloruskem, která umožnila oběma stranám zachovat si tvář. Nabízí též detailní rekapitulaci celého příběhu a shrnuje jeho závěr: „Takže arcibiskup Kondrusiewicz byl odstraněn ze scény, prezident Lukašenko byl ušetřen nepříjemností s tímto ’knězem utrženým ze řetězu‘ a vatikánská diplomacie učinila svět zase o něco bezpečnějším místem pro tyrany.“

Johannes Siebel hodnotí založení mezináboženské „Aliance na obranu pronásledovaných křesťanů v Africe“, které oznámil Moskevský pravoslavný patriarchát, jako politický krok, související se vzájemnými spory mezi jednotlivými autokefálními pravoslavnými církvemi a se strategicko-politickými zájmy Ruska v Africe.

Po pětiměsíčním vyšetřování přerušila katolická církev Malty svazky s charismatickou skupinou Komunità Ġesù Salvatur, kterou označila za sektu, a to ze čtyř důvodů: (1) komunita předkládá fundamentalistickou interpretaci Písma; (2) vykazuje neo-gnostické a neo-pelagiánské tendence, vyznává ostrý předěl mezi vyvolenými a zavrženými; (3) nesprávně chápe vztah hierarchických a charismatických darů v životě Církve; a (4) její aktivity poskvrnila obvinění z psychologického a spirituálního zneužívání. Elise Ann Allen přináší další detaily o případu.

A Ondřej Neff se přiznává, že některé záhady mu hlava nebere: „Chápu slogan MÉ TĚLO, MÁ VOLBA. Uřízni si tedy nohu, ženská, řeknu k  tomu. Ale dítě není tvé tělo. Co je na tom pravicového? Mně to připadá logické a logika je snad bez vyznání a bez politické inklinace.“

Lukáš Novák

10. 01. 2021, RCM