sv. Jan (Nepomuk) Neumann / so 19. červen 2021

Pocházel z Prachatic. Teologii studoval v Českých Budějovicích a v Praze. Hájil pravdu proti josefinismu a asi proto nebyl doporučen k svěcení. Láska a touha po službě Bohu jej zavedla do Ameriky, kde byl vysvě... (pokračování)

Co vlastně sv. Josef dělal jako tesař?

10 věcí, které byste měli vědět o sv. Josefu: Papež František ustanovil, že od 8. prosince 2021 se bude slavit zvláštní Rok svatého Josefa, aby v něm všichni věřící v Krista mohli každý den upevňovat jeho příkladem svůj život z víry a v úplnosti plnit Boží vůli.

Co vlastně sv. Josef dělal jako tesař?

Dosažení tohoto velmi žádoucího cíle podpoří v první řadě dar posvátných odpustků, který Apoštolská penitenciárie tímto dekretem, vydaným podle úmyslu nejvyššího pontifika Františka, dobrotivě uděluje pro celý Rok svatého Josefa. Plnomocný odpustek se uděluje za obvyklých podmínek (svátostné vyznání, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl nejvyššího pontifika) věřícím v Krista, kteří se v duchu odvrátí od jakéhokoliv hříchu a budou se účastnit Roku svatého Josefa za okolností a způsoby, jak to určuje tato Apoštolská penitenciárie.

A co víte o sv. Josefu vy, abyste se mohli konkrétně inspirovat jeho příkladem? V tomto miniseriálu vám přinášíme 10 věcí, které byste vědět měli.

2. Co vlastně sv. Josef dělal jako tesař?
Josef možná ve svém městě působil jako „údržbář“.

Některé biblické výrazy často nelze velmi dobře přeložit. Vezměme si například obvyklý překlad Matouše 13,55. Lidé z Nazareta zpochybňují Ježíšovu božskou moc slovy: „Což to není syn tesaře?“ Tím je pochopitelně myšlena souvislost s Josefem, který je tradičně znám jako „tesař“. Tento překlad vedl k bezpočtu vyobrazení Josefa v křesťanském umění jako muže, který pracuje v dílně se dřevem a celé dny vyrábí židle a stoly.

Význam řeckého slova
Slovo použité v tomto verši však není tak jednoznačné a konkrétní. Původní řecký text označuje Josefa jako „tekton“, což mělo ve starověkém světě různé významy. Podle jednoho badatele „lze etymologii výrazu tekton sledovat až k indoevropskému kořeni tek- nebo teks-, což znamená sekat nebo pracovat se sekyrou, ale vztahuje se také ke tkaní, stavění, výrobě a spojování“. Navíc „pasáže z Iliady a Odyssey ukazují, že tektoni pracovali s různými materiály a nástroji.“

Vysoce kvalifikovaný dělník
Tito muži byli vysoce kvalifikovaní dělníci zběhlí v práci nejrůznějšího druhu. Další komentátor vysvětluje, že „tekton mohl být prostě tesař, ale toto slovo mohlo označovat také mistra pracujícího se dřevem nebo zedníka. Tekton byl člověk, na kterém závisela každá vesnice, aby byly správně položeny základy nebo aby byly přesně zabudovány dveře. Jinými slovy, Josef a jeho syn Ježíš byli muži, za kterými byste v té době šli, kdybyste chtěli postavit dům pro svou rozrůstající se rodinu.

Josefa by tedy bylo možno popsat jako „údržbáře“, který svým sousedům pomáhal s jejich projekty, ať malými či velkými. Další slovo, které by jej charakterizovalo, je „řemeslník“.

Tento výklad vrhá více světla na práci sv. Josefa a jeho nevlastního syna Ježíše. Líčí oba dva jako muže, kteří chodili po vsi a lidé je žádali, aby k nim zašli a provedli jim opravy v domě. To by také vysvětlovalo, proč každý v Nazaretě znal Ježíše jako „tesařova syna“. Josef a Ježíš byli často vidět, jak pomáhají lidem s jejich projekty. Koneckonců, i když může být pravda, že Josef byl tesař, jak si ho běžně představujeme, je také velmi pravděpodobné, že byl „řemeslníkem“ zručně pracujícím se dřevem, ale i s kamenem a dalšími materiály.

Překlad Pavel Štička

03. 06. 2021, Aleteia.org / RC Monitor 10/2021