sv. Eusebius / po 2. srpen 2021

Pocházel ze Sardinie a studoval v Římě. Ve Vercelli se stal r. 345 prvním biskupem. Osvědčil se ve výchově duchovenstva. Trval na pravověrnosti a byl proto ve vyhnanství a týrán od ariánů. Trpěl příkoří v Pales... (pokračování)

Proč je sv. Josef patronem a ochráncem nenarozených?

10 věcí, které byste měli vědět o sv. Josefu: Papež František ustanovil, že od 8. prosince 2021 se bude slavit zvláštní Rok svatého Josefa, aby v něm všichni věřící v Krista mohli každý den upevňovat jeho příkladem svůj život z víry a v úplnosti plnit Boží vůli.

Proč je sv. Josef patronem a ochráncem nenarozených?

Dosažení tohoto velmi žádoucího cíle podpoří v první řadě dar posvátných odpustků, který Apoštolská penitenciárie tímto dekretem, vydaným podle úmyslu nejvyššího pontifika Františka, dobrotivě uděluje pro celý Rok svatého Josefa. Plnomocný odpustek se uděluje za obvyklých podmínek (svátostné vyznání, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl nejvyššího pontifika) věřícím v Krista, kteří se v duchu odvrátí od jakéhokoliv hříchu a budou se účastnit Roku svatého Josefa za okolností a způsoby, jak to určuje tato Apoštolská penitenciárie.

A co víte o sv. Josefu vy, abyste se mohli konkrétně inspirovat jeho příkladem? V tomto miniseriálu vám přinášíme 10 věcí, které byste vědět měli.

4. Proč je sv. Josef patronem a ochráncem nenarozených?
Svatý Josef ochraňoval Marii a její nenarozené dítě, přestože Ježíš nebyl jeho biologickým synem.

Mezi mnoha tituly svatého Josefa získal během uplynulých 40 let na významu „sv. Josef, patron nenarozených“. Tento titul a patronát se nejvíce hodí pro svatého Josefa, protože se „rozhodl [Marii] opustit potají“, když se dozvěděl, „že počala dítě... dříve než se sešli“ (viz Mt 1, 18–19).

Zjevil se však anděl, který sv. Josefovi odhalil plán, který pro něj má Bůh, a povzbudil ho, „aby se nebál“. Svatý Josef poté dělal vše, co bylo v jeho silách, aby ochránil nenarozené dítě v Mariině lůně, stejně tak chránil Ježíše, když se narodil, před Herodovými vražednými úklady.

Sv. Jan Pavel II. zdůraznil roli sv. Josefa při ochraně nenarozených v kázání, jež pronesl v chrámu v polském Kaliszi. Josef z Nazareta, který zachránil Ježíše před Herodovou krutostí, se nám v tuto chvíli jeví jako velký zastánce obrany lidského života od okamžiku početí do přirozené smrti. Proto si přejeme svěřit lidský život Božské prozřetelnosti a svatému Josefovi, obzvláště život dosud nenarozených dětí v naší vlasti a na celém světě. Život má nedotknutelnou hodnotu a neopakovatelnou důstojnost především proto, že – jak jsme dnes slyšeli v liturgii – každý člověk je povolán k tomu, aby měl podíl na Božím životě. Svatý Jan píše: „Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi.“ (1J 3,1) Sv. Jan Pavel II. ve svém kázání opakovaně zdůrazňoval povinnost každého člověka chránit život v lůně matky a hledat inspiraci u svatého Josefa. Připomeňme si slova Matky Terezy z Kalkaty... „největším ničitelem míru v současném světě je potrat. Pokud matka může zabít své vlastní dítě, co vás pak zastaví, abyste se nezabíjeli navzájem? Jediný, kdo má právo vzít život, je Ten, kdo ho stvořil. Nikdo jiný takové právo nemá: ani matka, ani otec, ani lékař. Žádná organizace, žádná konference, žádná vláda... Děsí mě, když pomyslím na všechny ty lidi, kteří zabíjejí své svědomí, aby mohli vykonávat potraty. Když zemřeme, staneme před Bohem, Tvůrcem života. Kdo vydá Bohu počet za miliony a miliony dětí, kterým nebylo dovoleno mít šanci na život, milovat a být milováno?... Dítě je ten nejkrásnější Boží dar rodině, národu. Nikdy tento Boží dar neodmítejme.“

Když je třeba bránit lidský život, obracejte se ke sv. Josefu!

Překlad Pavel Štička

17. 06. 2021, Aleteia.org / RC Monitor 12/2021