sv. Antonín M. Klaret / so 24. říjen 2020

Pocházel ze Sallentu v Barcelonské provincii. V rodné Katalánii se stal tkalcem, farářem, apoštolským misionářem a založil kongregaci misionářů Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Roku 1850 se stal arcibiskupem v... (pokračování)

Přehled zpráv

TICHOMOŘÍ

Katolíci na Papui-Nové Guinei velmi aktivní

Biskup diecéze Bereina, Mons. John Ribat, řekl při návštěvě Evropy, že katolíci na Papui-Nové Guinei se aktivně podílejí na životě Církve. V diecézi Bereina je z 84 000 obyvatel 60 000 katolíků; víra je zde silná a je mnoho duchovních povolání. Papua-Nová Guinea má 5,3 milionu obyvatel, kteří se d

Katolíci v Oceánii oslavují svého prvního mučedníka

"Církevním Otcem" Pacifiku je svatý Peter Chanel, misionář a mučedník. Katolíci Nového Zélandu oslavili jeho památku 28. dubna. Patřil do společenství Otců Maristů, kteří působí v Pacifiku 150 let. Přišel na zdejší ostrovy v roce 1837 jako zakladatel misie. Rozhodl se pro ostrov Futuna (severně od F

Na setkání mládeže až z Tichomoří

Ze Šalamounových ostrovů se chystá přes 160 mladých lidí na setkání v Kolíně. Pocházejí převážně z Tetere, Tanagai a Tenaru. V lednu se sešli na debatním setkání, kde kriticky hodnotili současný politický stav v regionu, především korupci, násilí, alkoholismus, a jejich destruktivní vliv na životy m

Globální modlitební den 2004

Několik evangelických organizací připravilo na 15. května Globální modlitební den. Proběhne na šesti kontinentech, ve 240 zemích. Křesťané se budou modlit za vylití Božího ducha, za uzdravení národů, za spásu ztracených, za to, aby zemi naplnila Boží milost. Modlitba začne na Novém Zélandě a skončí

Kardinál Pell kriticky o sekulární demokracii

Při návštěvě USA přednesl kardinál George Pell, arcibiskup australského Sydney, přednášku kriticky hodnotící dnešní stav sekulární demokracie. Agentura Zenit z ní uveřejnila výtah, který přinášíme v překladu.

Muslimové napadli katolické centrum

Katolickou komunitu poblíž Džakarty napadli v neděli muslimové. Asi padesát ozbrojenců včetně žen zapálilo hlavní vchod do centra, zablokovalo ostatní vchody a přinutilo lidi, kteří přišli na mši, aby odešli. Policie nezasáhla, i když byla na scéně. Misijní komplex svaté Bernadetty v Cileduku zahr

Mariánská svatyně na Nové Guinei

Na ostrově Papua - Nová Guinea stoupá mezi mládeží násilí a zločinnost: proto tu salesiáni chtějí postavit mariánskou svatyni jako oázu míru a vzdělávání. Ke svatyni bude patřit středisko pro mládež a kostel Panny Marie - Pomocnice křesťanů. Stavbu podpoří Kongregace pro evangelizaci národů tak, ab

Dílo oblátů ve Francouzské Polynésii

Po sedmadvaceti letech práce opouštějí obláti svou misii na Tahiti: zanechávají za sebou dobře fungující místní Církev s domácím kněžstvem a mnoha aktivními laiky. Vybudovali seminář, který vychovává klérus domácího původu. Rozloučit se s nimi přišly tisíce lidí, i president a členové vlády. Svůj

Křesťané na Ambonu v nebezpečí!

Agentura Fides získala z vlastních zdrojů zprávu, podle níž se na Ambonu objevily muslimské polovojenské skupiny Laskar Džihád. Hrozí, že potyčky, které dosud měly jen lokální rozměry, přerostou ve "svatou válku" proti křesťanům. Mudžahedínů, poslaných z jiných částí Indonésie, má být

   7  8  9  10  11  12  13  14  15