sv. Antonín M. Klaret / so 24. říjen 2020

Pocházel ze Sallentu v Barcelonské provincii. V rodné Katalánii se stal tkalcem, farářem, apoštolským misionářem a založil kongregaci misionářů Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Roku 1850 se stal arcibiskupem v... (pokračování)

Indonésie: Návrh "zákona o náboženské harmonii"

Organizace Jubillee Campaign kriticky rozebírá návrh "zákona o náboženské harmonii", který připravila indonéská vláda. Uznáno je jen pět tradičních náboženství (katolicismus a křesťanství se nepočítají dohromady) a stát má dohlížet na to, aby se v nich neustavovaly nepravověrné proudy; trpět se nemá zahraniční pomoc náboženským aktivitám, mezináboženské sňatky a adopce. Návrh předpokládá přísný postup proti misii a konverzi (až tři léta vězení). Jakákoli bohoslužebná stavba musí mít schválení státu.

Návrh zákona přichází v době, kdy muslimové zesilují své útoky proti křesťanským komunitám a kostelům.

10. 03. 2004, Jubillee Campaign