sv. Antonín M. Klaret / so 24. říjen 2020

Pocházel ze Sallentu v Barcelonské provincii. V rodné Katalánii se stal tkalcem, farářem, apoštolským misionářem a založil kongregaci misionářů Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Roku 1850 se stal arcibiskupem v... (pokračování)

Globální modlitební den 2004

Několik evangelických organizací připravilo na 15. května Globální modlitební den. Proběhne na šesti kontinentech, ve 240 zemích. Křesťané se budou modlit za vylití Božího ducha, za uzdravení národů, za spásu ztracených, za to, aby zemi naplnila Boží milost. Modlitba začne na Novém Zélandě a skončí na západním pobřeží USA.

29. 11. 2004, WND