sv. Antonín M. Klaret / so 24. říjen 2020

Pocházel ze Sallentu v Barcelonské provincii. V rodné Katalánii se stal tkalcem, farářem, apoštolským misionářem a založil kongregaci misionářů Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Roku 1850 se stal arcibiskupem v... (pokračování)

Na setkání mládeže až z Tichomoří

Ze Šalamounových ostrovů se chystá přes 160 mladých lidí na setkání v Kolíně. Pocházejí převážně z Tetere, Tanagai a Tenaru. V lednu se sešli na debatním setkání, kde kriticky hodnotili současný politický stav v regionu, především korupci, násilí, alkoholismus, a jejich destruktivní vliv na životy mladých lidí.

08. 02. 2005, Fides