sv. Antonín M. Klaret / so 24. říjen 2020

Pocházel ze Sallentu v Barcelonské provincii. V rodné Katalánii se stal tkalcem, farářem, apoštolským misionářem a založil kongregaci misionářů Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Roku 1850 se stal arcibiskupem v... (pokračování)

Katolíci v Oceánii oslavují svého prvního mučedníka

"Církevním Otcem" Pacifiku je svatý Peter Chanel, misionář a mučedník. Katolíci Nového Zélandu oslavili jeho památku 28. dubna. Patřil do společenství Otců Maristů, kteří působí v Pacifiku 150 let. Přišel na zdejší ostrovy v roce 1837 jako zakladatel misie. Rozhodl se pro ostrov Futuna (severně od Fidži), naučil se zdejší řeči i zvyklostem a začal evangelizovat.

Když se dal pokřtít i syn zdejšího krále, nechal král roku 1841 Petera zavraždit. Pak ale konvertovalo celé obyvatelstvo ostrova.

Peter Chanel byl svatořečen roku 1954. Maristé působí v celém Pacifiku.

02. 05. 2005, Kathnet