sv. Sadot a druhové / út 18. únor 2020

V perském království, v místě zvaném Beit Lapat byl umučen svatý Sadot, bisku... (pokračování)

Austrálie: Módní spirituality nepomáhají lidem

Nová australská studie Rosemary Airdové z queenslandské university ukazuje, že mladí lidé, kteří si místo tradičních náboženství volí módní spirituality, nejsou šťastní. Zprávu o studii přinesly Brisbane Times.

Podle výsledků studie mají lidé, kteří si zvolili netradiční víru, vyšší hladinu úzkosti, deprese a antisociálního chování, i když tyto víry slibují osobní transformaci, naplnění a osvícení. "Tradiční náboženství totiž zdůrazňují myšlenku společenské odpovědnosti a myšlení na zájmy druhých, zatímco hnutí New Age prosazují představu, že můžeme změnit svět tím, že změníme sami sebe", říká Airdová. Přívrženci nových spiritualit nebývají součástí společenství a to je vede do izolace.

Podle studie Airdové nedělní návštěva bohoslužeb snižuje antisociální chování u mužů. Lidé se spiritualitou New Age často střídají víru, směřují k čarodějnictví a k domorodým náboženstvím. Velký vliv na ně mají média, jež propagují nadpřirozeno, duchy a spiritismus.

Projevuje se rozpor mezi tradiční vírou, jež zdůrazňuje odpovědnost a společenský zájem, a mezi generací soustředěnou na sebe (Me generation).

21. 01. 2008, WND

HLEDÁME
spolupracovníky, někoho šikovného a spolehlivého, s dobrým názorem a smyslem pro maličkosti i pro humor. Někoho, kdo nevěří na Murphyho zákon
"Nikdy nebuď první. Nikdy nebuď poslední. Nikdy se na nic nehlas dobrovolně."
redakce@rcmonitor.cz

Dobrý časopis


pdf >        archiv >