Tři svatí archandělé / út 29. září 2020

Slavíme svátek tří archandělů, které nám představuje Bible jako ty, kteří stojí před Bohem (Lk 1,19; Tob 12,15). Povšimněme si jejich jmen a významu slova v hebrejštině. Michael - "Kdo je jako Bůh?" Gabriel... (pokračování)

Austrálie: Módní spirituality nepomáhají lidem

Nová australská studie Rosemary Airdové z queenslandské university ukazuje, že mladí lidé, kteří si místo tradičních náboženství volí módní spirituality, nejsou šťastní. Zprávu o studii přinesly Brisbane Times.

Podle výsledků studie mají lidé, kteří si zvolili netradiční víru, vyšší hladinu úzkosti, deprese a antisociálního chování, i když tyto víry slibují osobní transformaci, naplnění a osvícení. "Tradiční náboženství totiž zdůrazňují myšlenku společenské odpovědnosti a myšlení na zájmy druhých, zatímco hnutí New Age prosazují představu, že můžeme změnit svět tím, že změníme sami sebe", říká Airdová. Přívrženci nových spiritualit nebývají součástí společenství a to je vede do izolace.

Podle studie Airdové nedělní návštěva bohoslužeb snižuje antisociální chování u mužů. Lidé se spiritualitou New Age často střídají víru, směřují k čarodějnictví a k domorodým náboženstvím. Velký vliv na ně mají média, jež propagují nadpřirozeno, duchy a spiritismus.

Projevuje se rozpor mezi tradiční vírou, jež zdůrazňuje odpovědnost a společenský zájem, a mezi generací soustředěnou na sebe (Me generation).

21. 01. 2008, WND