Tři svatí archandělé / út 29. září 2020

Slavíme svátek tří archandělů, které nám představuje Bible jako ty, kteří stojí před Bohem (Lk 1,19; Tob 12,15). Povšimněme si jejich jmen a významu slova v hebrejštině. Michael - "Kdo je jako Bůh?" Gabriel... (pokračování)

Indonésie: katolíci nepodpoří zákon proti pornografii

Indonéský parlament má projednat návrh "zákona proti pornografii". Etnické menšiny a neislámské náboženské skupiny ho odmítají jako pokus zavést šariatické právo. Zákon je podle nich nejasný a nechává příliš široký prostor pro interpretaci: může se stát příležitostí k potlačení lidových zvyklostí a tradic. Zaznívají obavy z ohrožení národní jednoty a vymýcení kulturních a náboženských rozdílů.

I katolická komise Iustitia et Pax a biskupská konference se staví proti přijetí zákona.

Nemuslimské obyvatelstvo žije většinou na východních ostrovech: na Bali tvoří většinu hinduisté, na Sulawesi a Molukkách protestanti a katolíci, na Papui katolíci; katolíci a protestanti převládají také na Borneu a v některých oblastech Severní Sumatry a západní Nusy.

Oponenti zákona se obávají anarchie, protože zákon nedefinuje, co je "proti morálce" a jakých kriterií je třeba použít. Kromě toho by se zákon aplikoval nejen na filmy, DVD a jiná představení, ale i na místní tradice: např. na Papui je běžné nosit pouze bederní zástěrku, ženy si zde nezakrývají prsa. Pro kmen Asmatů jsou typické sochy aktů, které patří ke zdejší kultuře. Ostrov Bali by měl problémy kvůli turistům, kteří se opalují v plavkách a pijí alkohol.

V každém případě by zákon vyvolal konflikty ve společnosti. Profesor etiky a filosofie na jezuitské universitě v Džakartě, Franz Magnis Suseno SJ, proto vyzval k otevřené diskusi a hledání lepších řešení.19. 09. 2008, Asia News