sv. Barbát / st 19. únor 2020

Byl biskupem v Beneventě, kde bojoval proti modlářskému uctívání zlatého hada. ... (pokračování)

Kardinál Pell: Sekularismus se stává totalitářským

Arcibiskup Sydney prohlásil, že liberalismus začíná získávat silně totalitářské tendendence. Řekl to na oxfordské konferenci "Různé formy netolerance - náboženské a sekulární" .

Jako první příklad uvedl prohomosexuální útoky na náboženské skupiny a jednotlivce, kteří podpořili kalifornský ústavní dodatek o definici manželství. Jako druhý příklad uvedl reakci skupin pro lidská práva na tzv. netoleranci islámu.

"Někteří sekularisté se snaží vytlačit křesťanství nejen z veřejného prostoru, ale i ze vzdělávacích, zdravotnických a sociálních služeb, řekl kardinál. Dodal, že v Austrálii vyvolal potratový zákon vlnu zesměšňování proti námitce svědomí.

Kardinál Pell prohlásil, že je třeba prohloubit veřejné chápání povahy náboženské svobody. Odvolal se na Všeobecnou deklaraci lidských práv. Řekl, že nové trendy ve využívání antidiskriminačních zákonů se snaží omezit výjimky pro církevní instituce i pro námitku svědomí jednotlivců.

"Křesťané musejí", vysvětlil kardinál, "znovu ukázat, že jsou zde lepší cesty, jak budovat dobrou společnost: cesty, jež respektují svobodu, posilují jednotlivce a transformují komunity".

"Sekulární i náboženské netoleranci je dnes třeba čelit vytrvale a veřejně", uzavřel kardinál. "Věřící musejí čelit malé menšině, jež má nadproporční vliv v médiích".18. 03. 2009, Zenit

HLEDÁME
spolupracovníky, někoho šikovného a spolehlivého, s dobrým názorem a smyslem pro maličkosti i pro humor. Někoho, kdo nevěří na Murphyho zákon
"Nikdy nebuď první. Nikdy nebuď poslední. Nikdy se na nic nehlas dobrovolně."
redakce@rcmonitor.cz

Dobrý časopis


pdf >        archiv >