sv. Antonín M. Klaret / so 24. říjen 2020

Pocházel ze Sallentu v Barcelonské provincii. V rodné Katalánii se stal tkalcem, farářem, apoštolským misionářem a založil kongregaci misionářů Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Roku 1850 se stal arcibiskupem v... (pokračování)

Filipíny: Tisíce účastníků na Čtvrtém setkání rodin

22.ledna bylo zahájeno Čtvrté světové setkání rodin v Manile. Téma setkání zní: "Křesťanská rodina - dobrá zpráva pro třetí tisíciletí".

Setkávají se tu teologové, představitelé rodinných hnutí, kněží a biskupové. V rámci setkání se bude konat i teologicko-pastorační kongres, kongres dětí prorodinných aktivistů, slavnostní setkání, kde přednesou rodiny svá svědectví, a řada slavnostních mší.

24. 01. 2003, MISNA