sv. Jeroným / st 30. září 2020

Pocházel z chorvatského území. Studoval v Římě a několik let žil jako poustevník poblíž Antiochie. Byl vysvěcen na kněze a pobýval v Konstantinopoli, odkud se vrátil do Říma. Na pokyn papeže Damasa pracoval na ... (pokračování)

Stejnopohlavní svazky narušují chápání manželství, říká australský biskup

Právní uznání svazků osob stejného pohlaví vážně podkopává chápání manželství, říká biskup Julian Porteous, pomocný biskup Sydney, v rámci probíhající australské debaty na toto téma. Akceptace těchto

svazků "veřejně upevní oddělení sexuality od jejího životodárného aspektu a oddělí pojem manželství od plození dětí". Jako důsledek "to změní manželství z instituce zaměřené na děti v instituci zaměřenou na

dospělé. Oslabí to význam a důstojnost mateřství a otcovství a bude se tím deklarovat, že mít rodiče obojího pohlaví, tedy matku i otce, není pro výchovu potřeba. To pak hluboce zasáhne aspirace dětí a mladých lidí na jejich vlastní manželství. Jejich pojetí manželství se navíc posune k sebenaplnění namísto k sebedarování." Manželství se oficiálně stane romantickým vztahem bez opravdového komplementárního společenství a spojení s prokreací. "Skrze normalizaci náhodného sexu, antikoncepce, homosexuálních aktů, kondomů, potratů a umělého oplodnění naše kultura pošpinila a zatemnila životodárný aspekt manželství a sexuálního styku," konstatuje biskup Porteous.

20. 11. 2010, CatholicCulture.org