sv. Jeroným / st 30. září 2020

Pocházel z chorvatského území. Studoval v Římě a několik let žil jako poustevník poblíž Antiochie. Byl vysvěcen na kněze a pobýval v Konstantinopoli, odkud se vrátil do Říma. Na pokyn papeže Damasa pracoval na ... (pokračování)

Australští anglikáni plánují vlastní ordinariát

Australští anglikáni, kteří mají zájem o vstup do katolické církve, se setkají tento týden na třídenní konferenci, aby projednali plány na ustavení nového ordinariátu v Austrálii. Tradiční anglikánská komunita, která hrála ve snaze o nalezení místa pro anglikány v 

katolické církvi hlavní roli, bude diskutovat o praktických detailech ustavení ordinariátu, včetně delikátní otázky vlastnictví farních majetků. Souběžně identifikovala jiná anglikánská skupina 76 různých

skupin anglikánů, kteří vyjádřili touhu připojit se ke katolickému ordinariátu. Z těchto skupin je 32 z USA, 29 z Kanady a 15 z Velké Británie. Průzkum nezahrnoval australské skupiny, takže konečné číslo anglikánských komunit majících zájem o vstup do katolické církve je

značně vyšší.03. 02. 2011, CatholicCulture.org