Tři svatí archandělé / út 29. září 2020

Slavíme svátek tří archandělů, které nám představuje Bible jako ty, kteří stojí před Bohem (Lk 1,19; Tob 12,15). Povšimněme si jejich jmen a významu slova v hebrejštině. Michael - "Kdo je jako Bůh?" Gabriel... (pokračování)

Filipíny: Řeholnice proti prostituci

Filipíny jsou na čtvrtém místě mezi deseti zeměmi s největším rozsahem dětské prostituce. Ta postihuje zejména dívky mezi 15 a 20 lety, ale často jsou mladší, i osmileté. Sestra Irene Baquiranová z kongregace „Neposkvrněné Panny Marie, královny nebes“ (IMQHM), která se snaží postiženým pomáhat, řekla, že dívky jsou nuceny k  5-10 stykům za noc, za což dostanou 2 dolary. Většinu dívek pasáci navyknou na drogy, aby takový horor přežily.

Aby postihly tento jev až u kořene, stěhují se sestry do vesnic, kde pasáci verbují dívky a slibují jim dobrou práci ve městě. Sestry se zde snaží dívky vzdělávat, aby je chránily před prostitucí. Ve městě sestry působí na ulici, kde chodí po dvou a v civilu. Jedna vstoupí do baru, kde naslouchá dívkám lapeným prostitucí, zatímco druhá ji kryje. Neplnoleté dívky mohou umístit do sirotčince, kde získají nový domov a vzdělání. IMQHM také vybudovalo rehabilitační a výcvikové středisko pro bývalé prostitutky, základní školu pro 800 žaček a střední školu pro 275 studentek. Plánují také vybudovat větší komplex, kde by mohly ubytovat až 500 matek a dětí do 5 let.13. 03. 2011, Fides