sv. Cyril Alexandrijský / čt 27. červen 2019

Po získaném vzdělání odešel k mnichům na poušť, naučit se od nich i pravému ctn... (pokračování)

Kardinál Burke: Odmítání antikoncepční mentality je podstatné pro kulturu života

Kardinál Raymond Burke 11. března řekl v promluvě k Asociaci australských katolických studentů, že obnovení respektu k integritě manželského úkonu a náprava antikoncepční mentality, která se obává zplození, je fundamentální pro novou evangelizaci a její přínos k transformaci západní kultury.

Řekl, že dnešní svět směřuje k značně neuspořádanému morálnímu stavu, zdůraznil současnou metlu provádění potratů, odsoudil odporné praktiky umělého vytváření lidského života a jeho ničení, zabíjení "z milosrdenství" starých a křehkých osob a pokračující agendu usilující o redefinici manželství a rodinného života tak, jak se hodí stoupencům homosexuálů. Zjišťujeme, že v jistých tzv. svobodných zemích jsou některé z jejích politik a zákonů v opozici ke křesťanskému přilnutí k přirozenému mravnímu zákonu. Kardinál pak zmínil, že od lékárníků je požadováno vydat proti předpisu abortivní přípravky a že kněží jsou obviňováni z "nenávistné řeči" kvůli tomu, že kážou proti z podstaty věci plynoucímu zlu homosexuálních skutků. Nikoliv bez důvodu je stále větší obava, že církev v některých oblastech nebude schopna provádět svou výchovnou, zdravotnickou a charitativní činnost, protože občanský zákon požaduje, aby kooperovala ve skutcích, které jsou vždy a všude špatné.

29. 03. 2011, HPŽ ČR

HLEDÁME
spolupracovníky, někoho šikovného a spolehlivého, s dobrým názorem a smyslem pro maličkosti i pro humor. Někoho, kdo nevěří na Murphyho zákon
"Nikdy nebuď první. Nikdy nebuď poslední. Nikdy se na nic nehlas dobrovolně."
redakce@rcmonitor.cz

Dobrý časopis


pdf >        archiv >