sv. Jana Frémiot de Chantal / st 12. srpen 2020

Pocházela ze šlechtické rodiny v Burgundsku. Jako dcera představeného parlamentu se provdala za barona de Chantal. Když ten na následky postřelení při honu zemřel, zůstala se čtyřmi dětmi u tchána, kde zakoušel... (pokračování)

Filipíny – Církev říká „ne“ legalizaci rozvodu

Katolická církev na Filipínách se zapojila do kampaně, jež říká „ne“ rozvodu, a odmítá pokusy jej v této zemi legalizovat. Jedná se o nové eticky citlivé téma, kterým se křesťanská komunita zabývá na společenské a politické úrovni. Již předtím se křesťané zabývali tématy populační politiky a způsoby plánování rodiny, neboť v parlamentu je projednáván návrh zákona o „reprodukčním zdraví“, proti němuž se církev postavila, neboť odporuje katolickému morálnímu učení.

„Být zemí, kde rozvod není legální, je poctou, na kterou by měl být každý Filipínec hrdý. Láska k rodině je jádrem filipínské kulturní identity a nemůže být zničena rozvodem,“ říká emeritní arcibiskup z Lingayen-Dagupan Msgr. Oscar Cruz, jenž hovoří jménem filipínského episkopátu ve vyjádření zaslaném agentuře Fides. Oba návrhy zákona - jeden se týká reprodukčního zdraví a druhý rozvodu – „byly do naší země importovány a jsou důsledkem globalizace,“ poznamenává arcibiskup.

Téma rozvodu se na Filipínách objevilo již loni v březnu, po průzkumu provedeném institutem „Social Weather Stations“, který uvádí, že 50 % dotazovaných párů se vyslovilo ve prospěch rozvodu, 33 % odmítavě (a 17 % bylo nerozhodných nebo se zdrželo hlasování). Zpráva o schválení rozvodu po referendu na katolickém ostrově Malta znovu otevřela diskusi a posílila filipínská hnutí bojující za legalizaci rozvodu.

Nyní má parlamentní komise pro revizi právních předpisů na programu návrh zákona „1799“, kterému se přezdívá „rozvodový zákon“. Podle autorů návrhu zákona, poslanců parlamentu Gabriely Ilagan a Emerenciany A. De Jesus, vysoký počet žádostí o „zneplatnění manželství“, které je od roku 1988 uvedeno v článku 36 filipínského zákona o rodině, „ukazuje, že existují tisíce párů, které by chtěly ukončit své manželství“. Kromě toho by prý měly být brány v úvahu četné případy domácího násilí.

Církev vyjádřila nesouhlas s legalizací rozvodu. Kardinál Vidal, emeritní arcibiskup z Cebu, zdůraznil, že „v Ústavě existují záruky na ochranu manželství a rodiny, navrhovaný dokument je tudíž protiústavní“. Biskup z Butuanu Msgr. Juan de Dios Pueblos řekl, že „rozvodový zákon vnese do společnosti nemravnost“, zatímco Jeho Excelence Msgr. Ramon C. Arguelles, arcibiskup z Lipé, naléhá na Filipínce, aby nenásledovali příkladu odkřesťanštěných zemí“.

07. 06. 2011, Fides