sv. Jana Frémiot de Chantal / st 12. srpen 2020

Pocházela ze šlechtické rodiny v Burgundsku. Jako dcera představeného parlamentu se provdala za barona de Chantal. Když ten na následky postřelení při honu zemřel, zůstala se čtyřmi dětmi u tchána, kde zakoušel... (pokračování)

MUDr. Biscet opět na svobodě!

Přede dvěma měsíci byl konečně propuštěn MUDr. Oscar Elias Biscet, který veřejně protestuje proti porušování lidských práv na Kubě – především však proti zabíjení nenarozených dětí, jež je na Kubě velmi rozšířené.

Dr. Biscet tvrdí, že na Kubě nastává rozhodující chvíle; on sám hodlá ve svém nenásilném odporu pokračovat. Některé lidsko-právní organizace, jako např. Mezinárodní společnost pro lidská práva (IGFM), ho nyní navrhují jako kandidáta na Nobelovu cenu za mír.12. 06. 2011, IGFM