sv. Jana Frémiot de Chantal / st 12. srpen 2020

Pocházela ze šlechtické rodiny v Burgundsku. Jako dcera představeného parlamentu se provdala za barona de Chantal. Když ten na následky postřelení při honu zemřel, zůstala se čtyřmi dětmi u tchána, kde zakoušel... (pokračování)

Anglikánský biskup „se vrací domů“ do katolické církve

Bývalý biskup odešel z anglikánské církve, kde byl v nemilosti, a stal se katolíkem: Ross Davies se vzdal úřadu biskupa v Murray loni v září těsně před tím, než církevní soud prohlásil, že se nedokázal odpovídajícím způsobem vypořádat s obviněními vznesenými proti jednomu arcijáhnovi, který se údajně dopustil sexuálního prohřešku.

Soud rovněž dospěl k názoru, že biskup prokazoval nedostatek oddanosti anglikánské církvi a pronášel výhružky a agresivní výrazy vůči farníkům.

Čelil devíti obviněním, která vznesl adelaidský arcibiskup Jeffrey Driver a willochraský biskup Garry Weatherill. Obvinění se týkala jeho jednání v roce 2003 a jednou ze záležitostí, které soud projednával, bylo biskupovo vyjádření, že se touží stát katolíkem.

Šestapadesátiletý Davies popřel obvinění, která proti němu byla vznesena, a tři dny poté, co se vzdal svého úřadu, byl v kostele svatého Patrika biřmován adelaidským arcibiskupem Philipem Wilsonem, předsedou australské biskupské konference.

Daviesovy čtyři děti a zeť konvertovali ke katolicismu ještě před ním.

„Myslím, že jsem zatím jediný anglikánský biskup v Austrálii, který vstoupil do katolické církve,“ řekl včera Davies.

„Postupně jsem docházel k závěru, že klasické katolické pojetí křesťanství již v anglikánské církvi v Austrálii není možné.“

Řekl, že sedět v lavici je „velmi uvolňující“ poté, co 30 let působil jako kněz, a že se mu líbí jednota a učitelský úřad katolické církve. „Je to, jako bych nalezl domov,“ uvedl.

Davies netouží stát se katolickým knězem a jako katolík nevstoupí do nového anglikánského ordinariátu, který má být papežem zřízen v příštím roce.21. 06. 2011, The Australian