sv. Jana Frémiot de Chantal / st 12. srpen 2020

Pocházela ze šlechtické rodiny v Burgundsku. Jako dcera představeného parlamentu se provdala za barona de Chantal. Když ten na následky postřelení při honu zemřel, zůstala se čtyřmi dětmi u tchána, kde zakoušel... (pokračování)

Protest proti manželství stejnopohlavních párů při sčítání lidu

Není příjemné, když je nástroj řádné státní správy jako například sčítání lidu zneužíván k tomu, aby národu vnucoval určité politické závěry, řekl biskup Peter Comensoli, pomocný biskup ze Sydney.

Páry stejného pohlaví, které v zahraničí uzavřely „manželství“, mohly letos poprvé uvést svůj stav při australském sčítání lidu.

Organizace Australian Marriage Equality (AME) lobbovala za změnu pravidel sčítání lidu.

„V nedávném prohlášení pro média (29. července 2011) se politická organizace Australian Marriage Equality pokusila nově definovat manželství v Austrálii, aby zahrnovalo svazky bez ohledu na pohlaví a sexuální zaměření, a tvrdí, že „Australský statistický úřad umožní partnerům stejného pohlaví, pokud jsou oddáni, označit na sčítacím archu v kolonce č. 5 ,zaškrtnutím´ manžel nebo manželka osobu, s níž žijí“, řekl biskup Comensoli v rozhovoru pro Life, Marriage and Family.

„Manželství není to, co je v souladu s vlastní interpretací nějaké osoby.

Je to právně definovaná skutečnost, kterou lze objektivně určit. V Austrálii je manželství uznáváno jenom tehdy, je-li uzavřeno mezi jedním mužem a jednou ženou.“

Biskup Comensoli řekl, že někteří australští občané a obyvatelé uzavřeli polygamní svazky v zemích, kde je povoleno mít více než jednu manželku.

„V Austrálii však takováto opatření nejsou uznávána jako manželství,“ řekl.

„I když někdo může chtít interpretovat takové osobní opatření jako ,manželství´ a nazývat druhou či třetí sexuální partnerku svou ,manželkou´, neznamená to, že takové partnerství zakládá manželský svazek.

„V Austrálii nejsou takové osobní interpretace objektivně uznávány a nemají ani žádnou společenskou legitimitu, a to zcela po právu.“

„Ale Australský statistický úřad svévolně rozhodl, že homosexuální a lesbické páry, které uzavřely svazek v jiné zemi, mohou 9. srpna na sčítacím archu v kolonce č. 5 označit tato opatření jako manželství, neboť umožnil, aby každý, kdo se rozhodne prohlásit někoho za svého manžela nebo manželku, tak učinil bez ohledu na pohlaví i na to, zda je ženatý či vdaná,“ pokračoval biskup.

„To nemůže mít žádný jiný efekt než zmařit účel sčítání lidu, kterým je vytvoření hodnověrného záznamu o tom, jaký je v Austrálii v roce 2011 skutečný stav manželství.

Je velmi znepokojující, když vláda nedokáže adekvátně bránit manželství. A ještě více znepokojuje, že je nástroj řádné státní správy zneužíván k tomu, aby národu vnucoval určité politické cíle.“20. 08. 2011, Catholic Weekly