sv. Jana Frémiot de Chantal / st 12. srpen 2020

Pocházela ze šlechtické rodiny v Burgundsku. Jako dcera představeného parlamentu se provdala za barona de Chantal. Když ten na následky postřelení při honu zemřel, zůstala se čtyřmi dětmi u tchána, kde zakoušel... (pokračování)

Australané si nyní při uvádění pohlaví mohou vybrat ze tří možností

Když budou Australané udávat své pohlaví, budou mít v budoucnosti na výběr ze tří možností. V osobních dokladech budou moci uvést pohlaví „mužské“, „ženské“ anebo „nerozhodnuto“.

Australané budou mít tři možnosti při uvádění svého pohlaví. V osobních dokladech budou moci uvést pohlaví „mužské“, „ženské“ anebo „nerozhodnuto“. Australská vláda před několika dny sdělila, že se tímto nařízením chce postavit proti diskriminaci transsexuálů a intersexuálů. Tuto zprávu zveřejnil časopis „Time“.

V Austrálii bylo doposud možno vybrat pouze pohlaví mužské nebo ženské. Také předtím nebylo dovoleno změnit údaj o pohlaví, aniž by bylo pohlaví operativně změněno.

Nyní mohou například intersexuálové, kteří nejsou biologicky jednoznačně muži nebo ženami, ve svých dokladech uvést „nerozhodnuto“. V USA byla tato možnost zavedena teprve v loňském roce.

25. 09. 2011, Kathnet