sv. Jana Frémiot de Chantal / st 12. srpen 2020

Pocházela ze šlechtické rodiny v Burgundsku. Jako dcera představeného parlamentu se provdala za barona de Chantal. Když ten na následky postřelení při honu zemřel, zůstala se čtyřmi dětmi u tchána, kde zakoušel... (pokračování)

Kostely zavřené nebo zničené: tlak na indonéské křesťany

V roce 2010 bylo v Indonésii uzavřeno 47 kostelů a v prvních 4 měsících roku 2011 bylo uzavřeno nebo zničeno 9 křesťanských kostelů. Jak agentuře Fides oznámilo „Jakarta Christian Communication Forum“ (FKKJ), jsou tyto kostely považovány za „nelegální“ nebo „nedovolené“, a z toho důvodu je státní úřady na Jávě a v dalších indonéských provinciích přinutily uzavřít nebo zrušit v nich veškeré bohoslužby.

Ve zprávě zaslané agentuře Fides se Forum křesťanů v Jakartě, v němž jsou zastoupeni představitelé všech vyznání, táže: „Proč se tato opatření vztahují pouze na křesťanské kostely a ne na ostatní bohoslužebné prostory?“ a upozorňuje na diskriminační praxi, což znamená, že na věřící v Krista je vyvíjen určitý tlak. Místní úřady na tuto otázku často nedokážou odpovědět. Oficiálním důvodem pro uzavření kostelů bývá to, že se jedná o „domy užívané bez povolení pro bohoslužby“ nebo se v místě nevyskytuje minimální počet 60 věřících. Ale ve většině případů jsou tato opatření přijata po protestech muslimských radikálních skupin, například těch, k nimž dochází na předměstí Jakarty (Bekasi a Bogor), kde je významně zastoupena fundamentalistická skupina „Fronta obránců islámu“ (FPI).

„Křesťané jsou považováni za cizince, kteří přišli do této oblasti,“ upozorňuje Forum. A to znamená, že je třeba adekvátně reagovat. „Být připraven překonávat překážky; znát pravidla a reagovat právními kroky; poslouchat státní orgány; mít zastoupení v mediálním světě; navázat plodný dialog s místními muslimskými vůdci; podporovat vzájemné porozumění; navazovat vztahy s místním obyvatelstvem a vytvářet přínosné aktivity,“ protože křesťané v Indonésii „chtějí být požehnáním pro společnost a národ“.

06. 10. 2011, Fides