sv. Jana Frémiot de Chantal / st 12. srpen 2020

Pocházela ze šlechtické rodiny v Burgundsku. Jako dcera představeného parlamentu se provdala za barona de Chantal. Když ten na následky postřelení při honu zemřel, zůstala se čtyřmi dětmi u tchána, kde zakoušel... (pokračování)

Australští biskupové vyhlašují Rok milosti

Australští katoličtí biskupové vyhlásili pro církev v této zemi Rok milosti, který začne o Letnicích roku 2012.

Philip Wilson, arcibiskup z Adelaide a předseda Australské biskupské konference, oznámil plán na Rok milosti při soukromé audienci u papeže Benedikta XVI., když australští biskupové končili svou návštěvu ad limina. Ve svém projevu k papeži jménem australské hierarchie arcibiskup Wilson řekl, že kvůli napětí v církvi je pro biskupy obtížné udržet jednotu církve. Pokračoval:

Ve snaze „začít znovu od Krista“ (Novo Millennio Ineunte, III) jsme se rozhodli vyzvat celou církev v Austrálii, aby od Letnic roku 2012 do Letnic roku 2013 slavila Rok milosti.

Během této doby, pokračoval arcibiskup, bude církev v Austrálii „prosit o seslání Ducha Svatého, který jediný může církvi vdechnout nový život“.

Rok milosti se bude v Austrálii překrývat s Rokem víry, který 16. října ohlásil papež Benedikt XVI. Australský Rok milosti se bude slavit od Svatodušní neděle roku 2012 do Svatodušní neděle roku 2013. Rok víry začne později, 12. října 2012, a skončí 24. listopadu 2013 na slavnost Krista Krále.

29. 10. 2011, CatholicCulture.org