sv. Jana Frémiot de Chantal / st 12. srpen 2020

Pocházela ze šlechtické rodiny v Burgundsku. Jako dcera představeného parlamentu se provdala za barona de Chantal. Když ten na následky postřelení při honu zemřel, zůstala se čtyřmi dětmi u tchána, kde zakoušel... (pokračování)

Filipíny – Církev zahajuje projekt Adoptuj rodinu

Lidé vystěhovaní z Mindanao, postiženého tajfunem Sendong, nebudou trávit Vánoce jen ve střediscích zřízených pro uprchlíky. Místo toho se jich ujmou jiné rodiny z oblastí, které byly ušetřeny katastrof, a stráví svátky v atmosféře sdílení a solidarity: to řekl agentuře Fides arcibiskup z Cagayan de Oro Msgr. Antonio J. Ledesma, když hovořil o iniciativě místní církve „Adoptuj rodinu“, jejímž cílem je „zmírnění bolesti, útěcha těch, kdo ztratili své blízké, domov, naději“. Tato diecéze, která se spolu s diecézí Iligan rozkládá na území postiženém tajfunem, zahájila projekt „Adoptuj rodinu“ tím, že vyzvala všechny rodiny, aby se na Štědrý den ujaly rodin vysídlenců.

Tato iniciativa měla okamžitý úspěch, a to i za hranicemi, a diecézní pastorační pracovníci v Cagayan tvrdí, že jsou přesvědčeni, že všech 7 000 rodin bez přístřeší „nalezne místo u stolu, místo bratrského přijetí v duchu křesťanské lásky, místo, kde budou moci strávit Vánoce“.

P. Socretes Mesiona, národní ředitel Papežských misijních společností na Filipínách, sdělil agentuře Fides, že je „překvapen tímto důležitým vyjádřením lásky a solidarity, které Filipínci projevují v této bolestné chvíli“. „Filipínci očekávali slavení Vánoc, účast na půlnoční mši. Dychtivé čekání se najednou změnilo v zoufalství. Jako zloděj v noci nemilosrdně udeřil tajfun a zničil domy a zaplavil tisíce lidí. Pomoc a podpora jsou naléhavě zapotřebí.“

02. 01. 2012, Fides