sv. Jana Frémiot de Chantal / st 12. srpen 2020

Pocházela ze šlechtické rodiny v Burgundsku. Jako dcera představeného parlamentu se provdala za barona de Chantal. Když ten na následky postřelení při honu zemřel, zůstala se čtyřmi dětmi u tchána, kde zakoušel... (pokračování)

Papuánští biskupové vyzývají vládu, aby chránila život a zastavila sterilizace

Papuánští biskupové vyzývají vládu, aby chránila život a zastavila sterilizace

Katolická církev si velice váží toho, že má dobré vztahy s vládou Papuy-Nové Guineje. Jedná se o vzájemný respekt, který má potenciál přinést mnoho dobrých věcí lidu v naší zemi.

V oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a vzdělávání se tento vztah stal partnerstvím. Systém vzdělávání a zdravotní péče katolické církve je v Papui–Nové Guineji významný a velmi rozšířený. Věříme, že partnerství v oblasti zdravotnictví a vzdělávání je dobré, ale musí být stále posilováno prostřednictvím lepší komunikace a konzultací na celostátní i provinční úrovni.

Katoličtí biskupové, kteří jsou pastýři a správci Církve, se aktivně snaží zlepšovat spolupráci s vládou v těchto a mnoha dalších oblastech lidského rozvoje. Těší nás známky toho, že i vláda chce posílit tuto spolupráci ve prospěch našeho lidu v celé zemi a zejména v jejích nejvzdálenějších oblastech.

Nejdůležitější službou katolické církve je evangelizace, šíření radostné zvěsti Ježíše Krista. Papua-Nová Guinea, která ve své ústavě prohlašuje, že je křesťanským státem, slyšela a přijala tuto zvěst ve víře. S ohledem na tuto skutečnost katolická církev považuje za svou povinnost povzbuzovat a napomínat, pokud jde o záležitosti, které mají vliv na duchovní a materiální blahobyt naší společnosti. Děláme tak často. V nedávné minulosti jsme se vyslovili proti trestu smrti.

Nyní našim státním představitelům připomínáme, že není pozdě na to změnit rozhodnutí, o němž se mnozí domnívají, že je zavádějící a morálně špatné. Veřejně jsme také pokárali australskou vládu i vládu Papuy-Nové Guineje za hanebné a špatné opatření, kterým bylo zřízení věznice na ostrově Manus, kde jsou vězněni žadatelé o azyl, nevinní lidé toužící po svobodě a lepším životě.

Nyní čelíme novým a nebezpečným trendům, o kterých jsme nuceni hovořit. Tradičně byli obyvatelé Papuy-Nové Guineje vždy otevřeni vůči novému životu, vůči dětem, které se v jejich rodinách rodily. Potrat, který většina našich občanů považuje za nepřípustný, zůstává v Papui-Nové Guineji nezákonný. Nicméně, politici čelí velkým tlakům z naší společnosti i ze zahraničí, aby zaujali jiné stanovisko. Rozhodne vláda jednoho dne, že zabití nenarozeného dítěte je dobré pro Papuu–Novou Guineu, že se jedná o něco, co našemu lidu přinese Boží požehnání? Modlíme se, aby naši státní představitelé nikdy nepodlehli tomuto pokušení politického a ekonomického zisku.

To nás přivádí k další obavě katolické církve, k rozmáhající se politické ideologii, která spojuje rozvoj s kontrolou populace. Myšlení mnoha politiků se v ​​těchto dnech ubírá tímto směrem. Kladou si otázku: Pročpak se vzdělávání a zdravotní péče v Papui-Nové Guineji rychle zhoršuje a co se s tím dá dělat? A podívejte se na všechny nezaměstnané a frustrované mladé lidi, kteří se každý den shromažďují na ulicích našich měst a obcí a hledají příležitost tam, kde žádná není. Začíná tak vznikat nebezpečná situace. Co se s tím dá dělat?

Místo toho, aby vláda kreativně hledala pozitivní řešení, se bohužel zdá, že se sází na strategii, která neřeší základní příčiny našeho úpadku. Mnozí politici si myslí, že na vině je růst populace, příliš velké množství lidí. Přestaňte rodit děti a všechno bude zase v pořádku, říkají. Tak se otevřely dveře pro takové organizace, jako je Marie Stopes, které přicházejí a dočasně „sterilizují“ velké množství žen, aby se zpomalil růst populace.

Jsou podporovány a v masovém měřítku aplikovány hormonální implantáty, aniž by se myslelo na fyzické, emocionální a sociální dopady na mladé dívky a ženy i na společnost jako celek.

Opravdu jste to, naši političtí představitelé, důkladně promysleli? Víte, co si vaši voliči o této strategii asi myslí? Děláte si starosti, jaké by mohly být důsledky této manipulace s přírodou? Opravdu věříte, že kontrola populace, zdánlivě snadné řešení, bude fungovat a vyřeší vážné problémy, kterým nadále čelíme? Takový mladý, hrdý a energický nezávislý národ, a teď někteří chtějí útočit na porodnost, aby tím vyřešili naše problémy?

Všichni rádi hovoříme o velkém bohatství naší země, o naší kulturně různorodé populaci a její energičnosti. Radujeme se z velkého bohatství obsaženého v hojnosti přírodních zdrojů, které nám Bůh svěřil do péče. Když se snažíme najít tajemství, jak se stát úspěšným a prosperujícím národem, zajistit mír a spravedlnost pro všechny, pak by možná mnohem lepším plánem bylo spojit tyto dvě věci – naše bohatství a přirozený růst populace.

Ale to samozřejmě znamená, že se musí skoncovat s korupcí, která přináší prospěch několika osobám a ochuzuje ostatní. Musí být zastaveno sobecké využívání životního prostředí kvůli osobním zájmům, jež se nestarají o společné dobro. A existuje ještě řada dalších faktorů, které poškozují udržitelný rozvoj, a musí se tudíž řešit. Katolická církev, a jsme si jisti, že i ostatní křesťanské církve, touží spolupracovat s vládou na řešení problémů pozitivnějším způsobem.

Uzavíráme tento dopis našim politickým představitelům slovy papeže Františka. „Politika, často vysmívaná, je vznešeným posláním a jednou z nejcennějších forem činorodé lásky, protože hledá obecné dobro.“ „Prosím Pána, aby nám daroval více politiků, kterým opravdu leží na srdci společnost, lid, život chudých!“ (Evangelii Gaudium č. 205).

02. 06. 2014, Asia News