sv. Jana Frémiot de Chantal / st 12. srpen 2020

Pocházela ze šlechtické rodiny v Burgundsku. Jako dcera představeného parlamentu se provdala za barona de Chantal. Když ten na následky postřelení při honu zemřel, zůstala se čtyřmi dětmi u tchána, kde zakoušel... (pokračování)

Austrálie pozastavuje jednání o manželství homosexuálů

Jednání o manželství homosexuálů v Austrálii ustrnula na mrtvém bodě až do federálních voleb, které proběhnou v příštím roce. Premiér Tony Abbott, který ve své vlastní Liberální straně čelí ze strany příznivců legalizace silnému nátlaku na svobodné hlasování nebo na hlasování podle svědomí, podnikl rozhodné kroky, aby tento problém zmírnil.

Austrálie pozastavuje jednání o manželství homosexuálů

Svolal mimořádnou schůzku poslanců z Liberální a Národní strany, aby projednali, zda by koalice měla nově definovat manželství. Diskusní maraton se odehrával za zavřenými dveřmi, ale Abbott řekl, že asi 60 poslanců podporuje status quo, zatímco 30 z nich upřednostňuje hlasování podle svědomí. Troy Bramston, novinář z listu The Australian, na Twitteru oznámil, že ve výsledku 48 ze 78 liberálů a 18 z 21 poslanců Národní strany podporuje stávající pozici.

Abbott řekl, že to je naposledy, kdy jsou poslanci vázáni politikou strany. Až se bude o tomto problému jednat příště, proběhne hlasování podle svědomí, plebiscit nebo ústavní referendum.

„Dospěl jsem k názoru – a věřím, že to je přesvědčení celého poslaneckého klubu –, že toto je poslední funkční období, ve kterém mohou být koaliční kluby spojeny, přestože rozhodně zachováme aktuální pozici do konce tohoto funkčního období.

Do příštích voleb již půjdeme s jinou pozicí. Poslanecký klub dnes večer (úterý) vyjádřil názor, že naše pozice, s níž půjdeme do příštích voleb, by měla být hájena i v následném funkčním období v parlamentu. Toto je záležitost, kterou musíme správně představit australskému lidu.“

Austrálie je nyní poslední velkou západní anglicky mluvící zemí, která ještě nelegalizovala manželství osob stejného pohlaví – hlavně díky Tonymu Abbottovi. Značný počet členů jeho vlastní strany manželství homosexuálů podporuje a intenzivní tlak vyvíjí i média. Ale on zůstává pevný, osobně přesvědčen, že by legalizace takových svazků nebyla etická, a jako politik

se domnívá, že by neměla podporu voličů.

Možnost referenda vyvíjí tlak na premiérovy oponenty, aby se snažili voliče přesvědčit. Není mnoho času – asi rok –, než budou vypsány příští volby.

Výsledek je těžké odhadnout. Mnohá média jsou očividně neobjektivní. Dva televizní kanály odmítají vysílat neškodnou reklamu, v níž jsou voliči žádáni, aby přemýšleli o důsledcích legalizace. Většina žurnalistů – v tištěných a internetových médiích i v rozhlase a televizi – vychází z předpokladu, že odpůrci legalizace jsou náboženští fanatici. Průzkumy veřejného mínění naznačují, že většina voličů je pro manželství osob stejného pohlaví.

Ale průzkumy nemusí odrážet to, co voliči skutečně cítí. Australian Marriage Equality často zmiňuje, že 72 procent populace podporuje manželství homosexuálů, ale tento průzkum proběhl před více než 12 měsíci. A i tento průzkum zjistil, že legalizaci silně podporuje pouze 48 procent. Počátkem tohoto týdne průzkum provedený organizací Sexton Marketing zjistil, že manželství homosexuálů je až 13. politickým problémem, o který se lidé nejvíce zajímají. Obavy o pracovní místa a ekonomiku mohou potopit děravou loď „rovnosti manželství“.

Lyle Shelton z Australské křesťanské lobby tvrdí, že voliči chtějí více informací předtím, než se rozhodnou. „Australská křesťanská lobby vyzývá ke zralejší debatě a je dobře, že vidíme, jak se objevují veřejné diskuse, při nichž se uznává, že tato problematika může mít vážné důsledky pro svobodu svědomí a práva dětí,“ řekl.

„Existují miliony Australanů různého etnického původu, věřící i nevěřící, kteří nikdy nepřijmou politicky vnucené předefinování manželství. Tito lidé nejsou fanatici nebo homofobové, pouze chtějí mít vždy svobodu veřejně vyjadřovat své názory.“

Zdá se, že argument, že všechny děti potřebují matku a otce, souzní s přesvědčením voličů. Bude-li k dispozici dostatek času, mohla by se rétorika příznivců legalizace („lásku nelze zastavit“) posléze začít jevit jako narcistická a laciná. Premiérovi odpůrci začali popisovat právo dítěte na matku a otce jako „novotu“, kterou „není možné zaručit“. Jak to bude přijato na západních předměstích Sydney?

02. 09. 2015, Mercatornet