sv. Eusebius / po 2. srpen 2021

Pocházel ze Sardinie a studoval v Římě. Ve Vercelli se stal r. 345 prvním biskupem. Osvědčil se ve výchově duchovenstva. Trval na pravověrnosti a byl proto ve vyhnanství a týrán od ariánů. Trpěl příkoří v Pales... (pokračování)

Křty o Velikonocích v Indonésii

Indonésané přicházejí do styku s Církví ve školách a na pracovišti. Mnoho katechumenů konvertovalo na základě svědectví kněží a řeholníků.

Křty o Velikonocích v Indonésii

Každý rok stovky dospívajících a dospělých Indonésanů přijmou o Velikonocích křest. Proto se diecéze po celé zemi připravují na oslavu Velikonoc a s radostí vítají nové členy katolické komunity.

Mnozí Indonésané přicházejí do styku s katolickou církví ve školách a na pracovišti. Nicméně většina z nich se rozhoduje pro přípravu na křest po setkání s kněžími a řeholníky, kteří se svým svědectvím víry stávají zdrojem inspirace a konverze.

V Malangu, v provincii Východní Jáva, P. Emanuel Wahyu Widodo při obřadu na Květnou neděli pokřtil 13 dospělých. Místní farník Laurentius Suryono řekl agentuře AsiaNews, že „katechumeni se připravovali několik měsíců“.

P. Sigit Danang Koesworo z diecéze Banjarmasin v Jižním Kalimantanu řekl agentuře AsiaNews, že během velikonoční vigilie pokřtí 12 dospělých a 3 děti. „Mnozí jiní budou pokřtěni v Meratusu a v dalších farnostech,“ dodal. Ve stejný den pokřtí P. Agustinus Suwartana Susilo 40 dospělých.

P. Andrianus Maradiyo, farář z kostela Nejsvětější Panny Marie, Matky Kristovy, řekl, že „o Velikonocích pokřtíme 16 dospělých“. Jedenáct lidí přijme svátost křtu v Boyolali, ve Střední Jávě, zatímco P. Murdisusanto řekl, že katolická komunita v Yogyakartě získá 25 nových členů.25. 04. 2017, Asia News