sv. Eusebius / po 2. srpen 2021

Pocházel ze Sardinie a studoval v Římě. Ve Vercelli se stal r. 345 prvním biskupem. Osvědčil se ve výchově duchovenstva. Trval na pravověrnosti a byl proto ve vyhnanství a týrán od ariánů. Trpěl příkoří v Pales... (pokračování)

Arcibiskup ze Sydney oceňuje zamítnutí návrhu zákona o potratech

Katolíci v australském státě Nový Jižní Wales oceňují to, že horní komora parlamentu zamítla návrh zákona, kterým by se legalizoval potrat. Arcibiskup Anthony Fisher OP ze Sydney na svém facebookovém účtu napsal, že odmítnutí „extrémních“ návrhů zákona, jež měly ve státě pozměnit stávající zákon o potratech, je „skvělou zprávou“. Navrhované zákony byly v hlasování zákonodárného sboru Nového Jižního Walesu zamítnuty v poměru hlasů 25:14.

Arcibiskup ze Sydney oceňuje zamítnutí návrhu zákona o potratech

Potraty jsou stále považovány za zločin, ačkoli soud dříve rozhodl, že lékaři je mohou provádět v určitých případech, kdy je ohroženo fyzické nebo emocionální zdraví žen. V současnosti se podle údajů organizace Right to Life NSW ve státě provádí 25–35 tisíc potratů ročně.

Tyto návrhy zákona by se nezastavily u samotné široké legalizace potratů, vysvětlila arcidiecéze Sydney. Nutily by lékaře odkazovat pacientky požadující potrat na poskytovatele potratů a bránily by protipotratovým aktivistům přiblížit se na 150 metrů k potratovým klinikám, uvedl arcibiskup Fisher.

Podle tohoto nejnovějšího návrhu by „účast na modlitební vigiliích jako například na populární akci 40 dní pro život bylo možno trestat pokutami a vězením,“ napsal.

Arcibiskup Fisher žádal katolíky, aby se proti navrhovanému zákonu postavili.

Tento návrh „omezuje svobodu projevu a svobodu shromažďování. Chybí v něm též přesvědčivé záruky na ochranu zdraví žen“, napsal ve své žádosti. Odstranili „omezení namířená proti nekvalifikovaným osobám vykonávajícím potraty a také proti potratu, který si žena provádí sama“.

„Dále tento návrh zákona neobsahuje záruky, které by zajišťovaly, že žena dá plně informovaný souhlas a upřednostní se jakékoli odborné námitky nebo výhrada svědomí, které by zdravotničtí pracovníci mohli mít vůči potratu,“ uvedl v žádosti.

„Tento návrh zákona přehlíží skutečnost, že mnoho žen podstupuje potrat v důsledku nátlaku, donucování, nedostatku podpory a/nebo pod hrozbou domácího násilí ze strany druhých osob, zejména svých partnerů, a odstraňuje ochranu zdraví žen.“

27. 05. 2017, CNA