sv. Atanasia / ne 18. duben 2021

Pochází ze vznešené rodiny na ostrově Egina. O jejím atributu -hvězdě - legenda vypráví, že velmi mladá prožila u přeslice vytržení, při němž do její hrudi vstoupila zářivá hvězda. Atanasia už v mládí toužila ... (pokračování)

500 let evangelia na Filipínách

V celé zemi probíhají přípravy na oslavy 500 let od příchodu evangelia na Filipíny (v roce 1521). „Abychom se na tuto chvíli řádně připravili, Církev na Filipínách ustanovila devítiletý cyklus (pro roky 2013–2021), který vyvrcholí oslavou výročního svatého roku 2021,“ vysvětlil agentuře Fides Mons. Socrates C. Mesiona, apoštolský vikář z Puerto Princesa na filipínském ostrově Palawan.

500 let evangelia na Filipínách

„Španělští misionáři přinesli křesťanskou víru na Filipíny před 500 lety a dnes má tato země s největší katolickou populací v Asii (a čtvrtou největší na světě) 86 diecézí,“ připomněl biskup.

Tato událost bude příležitostí k oživení misijního charakteru filipínské Církve: „Přijali jsme dar křesťanské víry prostřednictvím misionářů, kteří přišli do naší země. A nyní jsou lidé pokřtění na Filipínách povoláni k tomu, aby jej předávali ostatním,“ vysvětlil biskup, který je národním ředitelem Papežských misijních společností na Filipínách a výkonným sekretářem Biskupské komise pro misie.

„Je zajímavé,“ uvedl biskup, „že ve světě již působí tisíce filipínských katolických kněží, řeholníků a laiků jako misionáři. Ke kongregacím, které vysílají misionáře do zahraničí, patří: Filipínská misijní společnost, Filipínští laičtí misionáři a stovky dalších institutů a řádů (mužských i ženských), jež vznikly v naší zemi a působí v oblastech, kde kázání evangelia představuje veliké problémy vzhledem k citlivé socio-politické situaci.“

Filipínská Církev ve svých nejrůznějších projevech zintenzivňuje programy duchovní a misijní formace pro kněze, řeholníky, katechety, učitele a laiky s cílem „podporovat a zvyšovat uvědomění Božího lidu, počínaje u dětí a mladých lidí“, řekl agentuře Fides Antony Dameg S. Ward, koordinátor programu duchovní formace v Papežských misijních společnostech na Filipínách. „Je velice důležité, aby si každý pokřtěný uvědomoval své misijní poslání. Církev na Filipínách tomu napomáhá prostřednictvím tohoto devítiletého období příprav na 500. výročí příchodu křesťanství do naší země. Rok 2021 bude pro náš národ ve skutečnosti Rokem Missio Ad Gentes,“ uzavřel Mons. Mesiona.06. 07. 2017, Fides