sv. Eusebius / po 2. srpen 2021

Pocházel ze Sardinie a studoval v Římě. Ve Vercelli se stal r. 345 prvním biskupem. Osvědčil se ve výchově duchovenstva. Trval na pravověrnosti a byl proto ve vyhnanství a týrán od ariánů. Trpěl příkoří v Pales... (pokračování)

Austrálie: Návrh zákona o potratu je záležitostí života a smrti

Arcibiskup Mark Coleridge z Brisbane vyzval poslance parlamentu, aby hleděli dál než „na otřepané ideologie a ošidné výrazy“ v návrhu zákona o potratu, který má být předložen ve státě Queensland. „Když mluvíte o potratu, mluvíte o dvou životech – matky a dítěte – a na obou životech záleží,“ uvedl arcibiskup Coleridge v komentáři otištěném v diecézním listu The Catholic Leader. „Je důležité hovořit o právech žen, ale co práva nenarozených dětí? Nebo ty snad nemají status skutečných lidí?“

Austrálie: Návrh zákona o potratu je záležitostí života a smrti

Arcibiskup reagoval na queenslandský návrh, který by legalizoval potrat na vyžádání až do 22. týdne a potrat až do porodu se schválením dvou různých lékařů.

Zakazoval by také demonstrantům přiblížit se na 150 metrů k potratovým klinikám.

Lékaři by mohli odmítnout provést potrat, pokud by k tomu měli morální výhrady, ale museli by pacientky odkázat k jinému lékaři.

V současné době jsou potraty v Queenslandu nezákonné kromě případů, kdy se lékař domnívá, že je vážně ohroženo tělesné či duševní zdraví matky.

Očekává se, že návrh legalizovat potrat bude předložen tento měsíc vzhledem k červnové zprávě queenslandské Komise pro právní reformu, která doporučuje vyškrtnutí potratu z trestního zákoníku.

Není jisté, zda bude mít dostatečnou podporu, aby jej parlament schválil, uvádějí místní média.

Odpůrci tvrdí, že ač je tento legislativní návrh představován jako záležitost týkající se zdraví, ve skutečnosti bude legalizovat potraty prováděné z finančních, sociálních nebo eugenických důvodů.

„Podle tohoto návrhu zákona by potrat byl povolen až do okamžiku porodu, pokud dva lékaři uváží, že by „za všech okolností mělo být těhotenství ukončeno“, napsal arcibiskup Coleridge v listu The Catholic Leader.

„Takže se nejedná o záležitost zdraví. Je to zásadní morální problém, který se týká dobra společnosti jako celku, protože jde o otázky života a smrti.“

Upozornil, že mnohé ženy se ze zoufalství rozhodují pro potrat a domnívají se, že nemají jinou možnost, protože ti, kdo podporují potraty, jim jinou volbu nenabídnou.

„Ti poslanci, kteří jsou příznivě nakloněni takovémuto zákonu, by měli říct, proč by měly být queenslandské děti potraceny ve 40. týdnu, když důvodem není ohrožení zdraví,“ uvedl.17. 08. 2018, EWTN