sv. Jan (Nepomuk) Neumann / so 19. červen 2021

Pocházel z Prachatic. Teologii studoval v Českých Budějovicích a v Praze. Hájil pravdu proti josefinismu a asi proto nebyl doporučen k svěcení. Láska a touha po službě Bohu jej zavedla do Ameriky, kde byl vysvě... (pokračování)

Ospravedlněný kardinál Pell: jediným základem spravedlnosti je pravda

„Po celou dobu jsem trval na své nevině a snášel silnou nespravedlnost,“ uvedl Pell 7. dubna podle prohlášení, které zveřejnila arcidiecéze Sydney. Kardinál George Pell vydal prohlášení, v němž vyjádřil vděčnost své rodině, přátelům a týmu právníků a podotkl, že vůči žalující straně necítí zášť.

Ospravedlněný kardinál Pell: jediným základem spravedlnosti je pravda

„To bylo napraveno dnes jednomyslným rozhodnutím nejvyššího soudu,“ dodal Pell. „Těším se, až si přečtu podrobné zdůvodnění rozsudku.“

„Vůči žalující straně necítím zášť. Nechci, aby zrušení rozsudku způsobilo další zranění a hořkost, kterou mnozí cítí; zranění a hořkosti je jistě dost.“

„Jediným základem pro dlouhodobé uzdravení je pravda a jediným základem spravedlnosti je pravda, protože spravedlnost znamená pravdu pro všechny,“ dodal kardinál.

Pell bude propuštěn z vězení dnes 7. dubna.

V roce 2018 byl shledán vinným v pěti případech pohlavního zneužívání dětí. Údajně roku 1996, kdy působil jako arcibiskup v Melbourne, sexuálně napadl dva choralisty.

Pellův právník označil obvinění za „jednoduše nemožné“, ale poté, co se při prvním jednání porota nedokázala shodnout, byl kardinál při druhém jednání shledán vinným.

Ačkoli Pell byl pro mnohé tváří australského katolicismu a byl velmi očerňován poté, co šetření australské vlády odhalilo desetiletí trvající pohlavní zneužívání v katolické církvi a dalších institucích, kardinál trval na tom, že toto utrpení se musí omezit na obvinění vznesená proti němu.

„Můj proces nebyl referendem o katolické církvi ani referendem o tom, jak církevní představitelé v Austrálii řešili pedofilní zločiny v církvi.“

„Šlo o to, zda jsem tyto strašné zločiny spáchal, či nikoli. A já jsem se jich nedopustil.“

Pell ve svém prohlášení „poděkoval za všechny modlitby a tisíce dopisů, ve kterých mu lidé vyjadřovali svou podporu“.

„Obzvláště chci poděkovat své rodině za její lásku a podporu a za všechno, čím musela projít; svému malému týmu poradců; těm, kdo se mě zastávali a v důsledku toho trpěli; a všem mým přátelům a podporovatelům zde i v zámoří.“

„Velké poděkování a hlubokou vděčnost bych chtěl vyjádřit celému týmu právníků za jejich neochvějné odhodlání prosadit vítězství spravedlnosti, vynést na světlo to, co bylo záměrně zatemňováno, a odhalit pravdu.“

Australský nejvyšší soud 7. dubna přijal Pellovu žádost o mimořádné projednání jeho odvolání. V původním rozsudku se sedm soudců jednomyslně shodlo na tom, že neexistuje „žádný důkaz“ pro tvrzení muže, který kardinála obvinil, kromě toho, že jej porota považuje za důvěryhodnou osobu a že si během „celého dokazování počínal racionálně“, a proto se porota nemohla vyhnout důvodným pochybnostem o Pellově nevinně.

„Zjevně se jim členové poroty nevyhnuli“, uzavřeli soudci.

„Ačkoli bereme v potaz okolnosti, které vedly porotu k jejímu rozhodnutí,“ uvedl nejvyšší soud, „existuje vzhledem k obviněním významná možnost..., že byl odsouzen nevinný člověk.“

Toto rozhodnutí znamená ukončení procesu, který začal v roce 2013, kdy policie ve státu Victoria zahájila operaci Tethering, vyšetřování možných trestných činů spáchaných kardinálem Pellem, ačkoli v té době proti němu nebylo vzneseno žádné obvinění ani podáno trestní oznámení.

Následujícího roku vyšší policejní důstojníci ve státu Victoria prostřednictvím interního emailu diskutovali o tom, jak dál vést vyšetřování, aby se Pellův případ mohl využít k odvedení pozornosti médií od propukajícího korupčního skandálu v policejních složkách.

V roce 2015 dostala tato operace formálnější základ a roku 2017 bylo oznámeno obvinění. Pell všechna obvinění opakovaně popřel, odletěl z Říma do Melbourne a trval na tom, že očistí své jméno před soudem.

Během přípravných slyšení žalobci pro nedostatek důkazů stáhli několik obvinění vztahujících se k době, kdy Pell působil jako kněz ve městě Ballarat.

V roce 2018 Pell stanul před soudem při prvním ze dvou zamýšlených procesů. Tento proces se dostal do slepé uličky, když soud na podzim 2018 zakázal přítomnost médií. Po pěti týdnech bylo nařízeno další jednání, na které se rovněž vztahoval zákaz přítomnosti novinářů, a při něm byl Pell uznán vinným a odsouzen k šesti letům vězení.

Druhý proces se zhroutil dříve, než vůbec začal, neboť žalobci v lednu loňského roku připustili, že nemají dostatek důkazů pro podání obžaloby.

Původní Pellovo odvolání soud v australském státu Victoria v roce 2019 zamítl. Poté se případ dostal k nejvyššímu soudu, jenž rozsudek zrušil.

Během celého procesu Pell trval na své nevině a řekl přátelům, že je odhodlán prožít dobu věznění – z níž většinu strávil na samotce – jako klášterní duchovní cvičení.

„Vnímá svou situaci tak, že prožívá očistec za hříchy církve a jako takovou ji přijímá,“ řekl loni agentuře CNA jeden z Pellových blízkých přátel.

07. 04. 2020, Catholic Herald/CNA