sv. Eusebius / po 2. srpen 2021

Pocházel ze Sardinie a studoval v Římě. Ve Vercelli se stal r. 345 prvním biskupem. Osvědčil se ve výchově duchovenstva. Trval na pravověrnosti a byl proto ve vyhnanství a týrán od ariánů. Trpěl příkoří v Pales... (pokračování)

Queensland přijal zákon vyžadující od kněží porušení zpovědního tajemství

Zákonodárci australského státu Queensland přijali zákon vyžadující, aby kněží porušili zpovědní tajemství a nahlásili případ pohlavního zneužívání dětí nebo podezření na takové zneužívání. Pokud tak neučiní, budou potrestáni třemi roky vězení. Zákon přijalo queenslandské zákonodárné shromáždění s podporou opoziční Liberální národní strany.

Queensland přijal zákon vyžadující od kněží porušení zpovědního tajemství

Arcibiskup Mark Coleridge řekl, že takováto oznamovací povinnost „nic nezmění na bezpečí mladých lidí“ a že tento návrh zákona je založen na „chabé znalosti toho, jak tato svátost v praxi skutečně funguje“.

Australští biskupové poskytli federální vládě vyjádření Svatého stolce ke 12 doporučením ze zprávy o pohlavním zneužívání dětí v australských institucích, která pochází z roku 2017. V reakci na doporučení ohledně zpovědního tajemství a rozhřešení Svatý stolec zopakoval, že zpovědní tajemství je nedotknutelné a že rozhřešení nelze podmiňovat budoucími skutky ve vnějším oboru.

Královská komise pro reakci institucí na pohlavní zneužívání dětí doporučuje objasnit, zda „informace získané od dítěte během svátosti smíření, že bylo pohlavně zneužíváno, spadají pod zpovědní tajemství“ a „zda v případě kajícníka, který při svátosti smíření vyzná, že se dopustil pohlavního zneužití dítěte, může být udělení rozhřešení pozdrženo do doby, dokud se sám nepřizná státním orgánům“.

V roce 2017 královská komise ustanovená australskou vládou uzavřela po pěti letech šetření a vydala více než 100 doporučení.

Mark Ryan, queenslandský ministr vnitra a člen australské Labor Party, řekl, že „požadavek a upřímně řečeno i morální povinnost podat zprávu týkající se chování k dětem platí pro každého v této komunitě“ a že „žádná skupina nebo profese není výjimkou“.

Stephen Andrew, jediný queenslandský poslanec za stranu One Nation Pauline Hansonové, řekl, že „tento návrh zákona představuje skutečné nebezpečí pro důvěru veřejnosti v naši komunitu a její soudržnost“. „Jak mohou lidé v Queenslandu věřit ve svobodnou a otevřenou demokracii a vládu práva, když stát zavírá biskupy do vězení?“ otázal se.

Také arcibiskup Coleridge řekl, že tento zákon by z kněží učinil „namísto služebníků Božích agenty státu“ a vzbuzoval by „závažné otázky ohledně náboženské svobody“.

Státy Victoria, Tasmania, Jižní Austrálie a australské hlavní město rovněž přijaly zákon nutící kněze porušovat zpovědní tajemství, zatímco Nový jižní Wales a Západní Austrálie jej prosazují.

Generální prokurátoři jak ve federální vládě, tak ve vládách jednotlivých států se v listopadu 2019 dohodli na standardech oznamovací povinnosti, která vyžaduje, aby kněží porušovali zpovědní tajemství nebo australská závazná pravidla pro oznamování pohlavního zneužívání. Dále by kněží nemohli využít ochrany výsadní komunikace při svátosti smíření a museli by svědčit proti třetí straně v trestním nebo civilním řízení.

Arcibiskup Coleridge z Brisbane řekl, že australští biskupové „chtějí podpořit probíhající veřejnou debatu o přístupech, praktikách a postupech, které zajistí, aby děti a další ohrožené osoby byly v našich komunitách v bezpečí“.

Svatý stolec na začátku letošního roku australským biskupům sdělil, že zpovědní tajemství je nedotknutelné a že se vztahuje na všechny hříchy zjištěné při zpovědi, a to jak hříchy penitenta, tak dalších osob.

Svatý stolec dodal, že takové je „odvěké a stálé učení církve o nedotknutelnosti zpovědního tajemství, což je věc, kterou vyžaduje samotná podstata svátosti, a tudíž vychází z Božího zákona“.

Doplnil též, že zpovědník „jistě může a v některých případech by měl vyzvat oběť, aby vyhledala pomoc mimo zpověď nebo případně nahlásila případ zneužití úřadům“.

Svatý stolec také uvedl, že „zpověď poskytuje příležitost – možná jedinou – těm, kdo se dopustili pohlavního zneužívání, aby si tuto skutečnost uvědomili. V tu chvíli se zpovědníkovi naskytne příležitost kajícníkovi poradit a napomenout ho, vést jej k lítosti, změně života a k nastolení spravedlnosti. Kdyby se však stalo běžnou praxí, že zpovědníci udají ty, kdo se vyznali z pohlavního zneužívání dítěte, žádný takový penitent by k této svátosti nepřistoupil a vzácná příležitost k pokání a nápravě by byla ztracena.“

Dodal, že „je nesmírně důležité, aby formační programy pro zpovědníky zahrnovaly podrobný výklad církevního práva včetně ,Poznámky’ Apoštolské penitenciárie, společně s příklady, které kněze poučí o složitých otázkách a situacích, jež mohou nastat. Může se například jednat o principy rozhovoru zpovědníka s mladým člověkem, který je zneužíván nebo je zranitelný vůči zneužívání, či s někým, kdo se vyzná ze zneužití nezletilého dítěte.“

23. 10. 2020, CNA