sv. Eusebius / po 2. srpen 2021

Pocházel ze Sardinie a studoval v Římě. Ve Vercelli se stal r. 345 prvním biskupem. Osvědčil se ve výchově duchovenstva. Trval na pravověrnosti a byl proto ve vyhnanství a týrán od ariánů. Trpěl příkoří v Pales... (pokračování)

Přehled zpráv

VATIKÁN

Vatikánská synoda o synodalitě bude několikaletý globální proces

Nadcházející církevní synoda o synodalitě bude dvouletý proces, obnášející setkání na úrovních diecézí a biskupských konferencí, setkání a debaty mezi biskupy na jednotlivých kontinentech a nakonec setkání biskupů v Římě.

Dům ze skla: Zrovnoprávnění

Učení katolické církve o tom, že kněžské svěcení je vyhrazeno pouze mužům, blíže osvětlila roku 1976 Kongregace pro nauku víry v deklaraci „Inter insigniores“, schválené papežem Pavlem VI. Tehdy šlo o reakci na průlom v praxi anglikánů, kteří přistoupili k ordinování žen.

Vatikánský diplomat kritizuje kontroverzní zprávu Rady OSN pro lidská práva o islamofobii

Zpráva Rady OSN pro lidská práva o islamofobii přináší podle vatikánského diplomata riziko „polarizace mezinárodního společenství“. Ve svém projevu na 46. zasedání Rady pro lidská práva v Ženevě arcibiskup Ivan Jurkovič 4. března řekl, že by se tato zpráva mohla projevit jako „kontroverzní“, protože se zaměřuje na jednu náboženskou skupinu na úkor jiných.

Buď se necháš očkovat, nebo nebo tě propustím

Ve Vatikánu bylo vydáno nařízení o nouzových zdravotních podmínkách, které diskriminuje pracovníky, kteří nejsou očkováni, s následky, které vedou až k propuštění. Toto rozhodnutí je neospravedlnitelné jak z morálního tak i právního hlediska, protože neexistuje stav nouze a není jistota ohledně účinnosti a bezpečnosti vakcín. Následná vatikánská poznámka k utlumení kontroverze nemění podstatu ustanovení.

Devadesát let papežského rozhlasu

Osm Petrových nástupců promlouvalo ke světu skrze mikrofony Vatikánského rozhlasu. Při jeho výročích a setkáních s redaktory připomínali evangelizační poslání papežského rádia, jeho schopnost spojovat věřící celého světa až do nejodlehlejších koutů naší planety, přinášet radostnou zprávu o Boží blízkosti člověku vhod i nevhod, do nejrůznějších dějinných kontextů.

Trvalý lektorát a akolytát žen

V současně platném Kodexu kanonického práva, vydaném roku 1983 Janem Pavlem II., se nachází ustanovení kánonu 230 o liturgických službách, které mohou převzít křesťané laici. Pokud se jedná o samo slovo „laici“, pak v kodexu vždy, až na jedinou výjimku, se dosud jednalo o muže i ženy bez rozdílu.

Nyní je čas otevřít dveře kostelů

„Ani kvůli koronaviru nesmí být uzavřena cesta ke Kristu v Nejsvětější svátosti.“ Kázání na svátek sv. Anežky v titulárním kostele Sant‘Agnese in Agone (Piazza Navona) kardinála Gerharda Müllera.

Patriarcha Bartoloměj o „Fratelli tutti“: upustit od lhostejnosti a cynismu

Ekumenický patriarcha z Konstantinopole Bartoloměj I. poskytl pro Vatican Media rozhovor o encyklice papeže Františka a prohlásil, že křesťané sní o světě, který bude jako jednotná rodina.

Povyšovat se nad dobro i nad zlo: O ezoterismu mocenských elit

Italský dominikán Antonio Olmi vyučuje systematickou teologii na teologické fakultě Emilia–Romagna v Boloni a vydává odbornou dvouročenku Sacra doctrina. Redaktor měsíčníku Timone, Lorenzo Bertocchi, si s ním přišel popovídat o teologickém pohledu na ezoterismus mocenských elit.

   1  2  3  4  5  6  7  8  9