sv. Matěj / pá 14. květen 2021

Palestinský rodák, který je představen jako skromný proselyta, jenž byl po nanebevstoupení Páně vyvolen losem do apoštolského sboru na místo zrádného Jidáše. Evangelium hlásal až v Africe. Zemřel asi v 63 roce ... (pokračování)

Přehled zpráv

VATIKÁN

Vatikánský diplomat kritizuje kontroverzní zprávu Rady OSN pro lidská práva o islamofobii

Zpráva Rady OSN pro lidská práva o islamofobii přináší podle vatikánského diplomata riziko „polarizace mezinárodního společenství“. Ve svém projevu na 46. zasedání Rady pro lidská práva v Ženevě arcibiskup Ivan Jurkovič 4. března řekl, že by se tato zpráva mohla projevit jako „kontroverzní“, protože se zaměřuje na jednu náboženskou skupinu na úkor jiných.

Buď se necháš očkovat, nebo nebo tě propustím

Ve Vatikánu bylo vydáno nařízení o nouzových zdravotních podmínkách, které diskriminuje pracovníky, kteří nejsou očkováni, s následky, které vedou až k propuštění. Toto rozhodnutí je neospravedlnitelné jak z morálního tak i právního hlediska, protože neexistuje stav nouze a není jistota ohledně účinnosti a bezpečnosti vakcín. Následná vatikánská poznámka k utlumení kontroverze nemění podstatu ustanovení.

Devadesát let papežského rozhlasu

Osm Petrových nástupců promlouvalo ke světu skrze mikrofony Vatikánského rozhlasu. Při jeho výročích a setkáních s redaktory připomínali evangelizační poslání papežského rádia, jeho schopnost spojovat věřící celého světa až do nejodlehlejších koutů naší planety, přinášet radostnou zprávu o Boží blízkosti člověku vhod i nevhod, do nejrůznějších dějinných kontextů.

Trvalý lektorát a akolytát žen

V současně platném Kodexu kanonického práva, vydaném roku 1983 Janem Pavlem II., se nachází ustanovení kánonu 230 o liturgických službách, které mohou převzít křesťané laici. Pokud se jedná o samo slovo „laici“, pak v kodexu vždy, až na jedinou výjimku, se dosud jednalo o muže i ženy bez rozdílu.

Nyní je čas otevřít dveře kostelů

„Ani kvůli koronaviru nesmí být uzavřena cesta ke Kristu v Nejsvětější svátosti.“ Kázání na svátek sv. Anežky v titulárním kostele Sant‘Agnese in Agone (Piazza Navona) kardinála Gerharda Müllera.

Patriarcha Bartoloměj o „Fratelli tutti“: upustit od lhostejnosti a cynismu

Ekumenický patriarcha z Konstantinopole Bartoloměj I. poskytl pro Vatican Media rozhovor o encyklice papeže Františka a prohlásil, že křesťané sní o světě, který bude jako jednotná rodina.

Povyšovat se nad dobro i nad zlo: O ezoterismu mocenských elit

Italský dominikán Antonio Olmi vyučuje systematickou teologii na teologické fakultě Emilia–Romagna v Boloni a vydává odbornou dvouročenku Sacra doctrina. Redaktor měsíčníku Timone, Lorenzo Bertocchi, si s ním přišel popovídat o teologickém pohledu na ezoterismus mocenských elit.

K výročí vydání Summorum Pontificum 7. 7. 2007

Římskokatolická Církev žije z Eucharistie, jejíž slavení se vždy řídilo pravidly, která má právo i povinnost stanovovat nejvyšší velekněz, tj. papež. Tato pravidla musí vycházet z toho, že Eucharistie je nejvyšším darem Kristovým, nikoli naším výtvorem. I svatý Pavel předal to, co sám od Pána přijal, nikoli to, co vymyslel ve chvíli byť nejvyššího duchovního rozletu.

Blahorečení italského kybernetického ​​apoštola naplánováno na 10. října

Blahořečení italského teenagera Carla Acutise (1991-2006), jenž byl znám jako „kybernetický apoštol“, se má konat 10. října v Assisi. Podle internetové stránky „Vatican News“ to potvrdil prefekt Kongregace pro blahořečení a svatořečení, kardinál Angelo Becciu.

   1  2  3  4  5  6  7  8  9