sv. Antonín M. Klaret / so 24. říjen 2020

Pocházel ze Sallentu v Barcelonské provincii. V rodné Katalánii se stal tkalcem, farářem, apoštolským misionářem a založil kongregaci misionářů Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Roku 1850 se stal arcibiskupem v... (pokračování)

Přehled zpráv

VATIKÁN

Vatikán: Reforma kurie

Reforma kurie, kterou plánuje papež František, má přinést zcela nový návrh, ne jen kosmetické změny stávajících struktur. Má vzniknout úplně nová konstituce, která se bude lišit od dokumentu Pastor bonus z roku 1988. Oznámil to vatikánský mluvčí P. Lombardi po třídenním zasedání nově utvořené Kardin

Jan Pavel II. bude svatořečen 27. dubna 2014

Papež František rozhodl, že Jan Pavel II. a Jan XXIII. budou svatořečeni na Neděli Božího milosrdenství příštího roku, tedy 27. dubna 2014. Papež František dnes (30. září 2013) předsedal shromáždění kardinálů, na němž stanovil datum svatořečení Jana Pavla II. a Jana XXIII. Do seznamu sv

Obrovský zájem o zpověď lze přisoudit působení papeže Františka

Římskokatoličtí kněží hlásí výrazný nárůst počtu lidí, kteří od zvolení papeže Františka chodí ke zpovědi – včetně mladých lidí a těch, kteří do kostela nechodili po celá desetiletí. Neformální průzkum mezi duchovními působícími v chrámech po celé Anglii a Walesu zjistil, že dvě třetiny z n

Papež bilancuje

Papež František svolal vedoucí vatikánských kongregací a papežských rad k bilanci prvních šesti měsiců svého působení. Setkání tentokrát neorganizuje státní sekretariát, ale prefektura papežského domu. Deník Stampa to považuje za náznak, že papež chce redukovat vliv státního sekretariátu.

Papež František vyhlásil na 7. září den postu a modliteb za mír v Sýrii

Na náměstí sv. Petra se dnes sešlo přibližně 40 tisíc lidí, aby si vyslechli promluvu papeže Františka před polední mariánskou modlitbou Anděl Páně. Svatý otec v pronesl mocný apel za mír v Sýrii a vyhlásil proto v celé církvi na 7. září den postu a modliteb za mír. Papež mimo jiné řekl: „V

Mění papež postoj Církve k homosexualitě?

Emeritní kardinál Walter Kasper upozornil v rozhovoru pro Schwabische Zeitung, že papež neřekl k homosexualitě nic nového. Už Jan Pavel II. napsal v katechismu z devadesátých let, že homosexuálové nemají být diskriminováni. Církev ovšem odmítá aktivní hommosexuální praktiky. Papež František jen zopa

Papež František: Archanděl může vyhnat satana z Vatikánu

Papež zasvětil Vatikán archandělu Michaelovi a poznamenal: „I když se ďábel stále snaží rozškrábat tvář archanděla i tvář člověka, Bůh je přesto silnější.“ „Tím, že zasvěcujeme městský stát Vatikán svatému Michaelovi, prosíme, aby nás ochraňoval před Satanem a vyhnal jej.“

První encyklika nového papeže

5. července bude zveřejněna první encyklika papeže Františka, Lumen fidei. Dokument, který podle ředitele tiskové kanceláře P. Lombardiho není příliš rozsáhlý, uvede kardinál Ouellet, P.S.S., jako prefekt kongregace pro nauku víry, a arcibiskup Rino Fisichella, jako předseda papežské rady pro novou

Jmenována komise, jež má informovat papeže o činnosti vatikánské banky

Petrův nástupce ustanovil Papežskou komisi, která jej má informovat o situaci a činnosti Institutu náboženských děl (IOR), tedy tzv. vatikánské banky. Komise má zprostředkovat hlubší poznání tohoto peněžního ústavu, a „pokud to bude nutné, lépe jej harmonizovat“ se „

   7  8  9  10  11  12  13  14  15