sv. Antonín M. Klaret / so 24. říjen 2020

Pocházel ze Sallentu v Barcelonské provincii. V rodné Katalánii se stal tkalcem, farářem, apoštolským misionářem a založil kongregaci misionářů Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Roku 1850 se stal arcibiskupem v... (pokračování)

Přehled zpráv

VATIKÁN

Benedikt XVI. na odpočinku: Čtu, modlím se. Jsem v pořádku.

Benedikt XVI. řekl, že jeho život je nyní tichý a klidný. „Čtu, modlím se. Jsem v pořádku,“ pronesl. Italské webové stránky Libero, možná s cílem vyvolat polemiku, zveřejnily úvahu, zda Benedikt svým prohlášením, že souhlasí s papežem Františkem v teologických otázkách, nechtěl naznačit

100 000 křesťanů je každý rok zabito kvůli víře

Vatikán vyjádřil „veliké znepokojení“ kvůli situaci křesťanů v některých částech světa a kvůli porušování náboženské svobody. Každý rok je asi 100 000 křesťanů zabito z důvodů, které souvisejí s jejich vírou, informoval na konferenci na počátku tohoto týdne zástupce Vatikánu při OSN v Že

Postoj papeže Františka k tzv. staré liturgii

Podle něho mají sice biskupové bránit výstřelkům tradicionalistických skupin, ale tradiční liturgii mají pokládat za poklad a vytvořit podmínky, aby mohla žít vedle nového ritu. Papež měl také při audienci sdělit, že se po své volbě octl pod tlakem, aby odstranil ceremonáře Benedikta XVI., preláta

Papež uvažuje o návštěvě Svaté země

Jednání pokračují a naděje na jejich definitivní uzavření se stále blíží, prohlásil vatikánský tiskový mluvčí na okraj včerejšího římského zasedání bilaterální pracovní komise Izraele a Svatého stolce. Rozhovory Apoštolského stolce týkající se ekonomicko-právního postavení katolické církve

Vatikánský představitel žádá obnovu celoživotního manželského slibu

„Dnes manželé nemají společný majetek, protože, jak říkají, ,člověk nikdy neví‘,“ poznamenal s tím, že lidé, kteří tvrdí, že jejich manželství je „navždy“, jsou považováni za „blázny“. Současná společnost má vážný kulturní problém, protože kultura již rod

Františkův pontifikát zasvěcen Panně Marii Fatimské

V pondělí 13. května zasvětil papež František svůj pontifikát Panně Marii Fatimské. Mnozí poutníci ze statisíců účastníků přitom drželi papežův obraz. Kardinál Policarpo v kázání zdůraznil význam fatimského poselství; řekl také, že obrácení lidstva je i dnes důležité. Církev papeže Františka má být

Papež svatořečil mučedníky z Otranta

Antonio Primaldo a jeho 800 druhů bylo roku 1480 usmrceno v jihoitalském Otrantu, protože odmítli přestoupit na islám. Jejich svatořečení ohlásil ještě papež Benedikt XVI. na konzistoři, na níž ohlásil své odstoupení. Papež František svatořečení provedl v neděli 5. května. Přestup k islámu na muče

Zvláštní vyslanec Svatého Otce na cyrilometodějské pouti

V pátek 10. května jmenoval Svatý otec František zvláštního vyslance, který se jeho jménem zúčastní cyrilometodějských oslav na Velehradě. Na hlavní národní pouť zavítá kardinál Josip Bozanic, arcibiskup chorvatského Zábřehu. Do Nitry vyslal papež kard. Franca Rodého, emeritního prefekta Kongrega

Papežská akademie se zabývala evolucí člověka

Ve dnech 19.–21. dubna se konalo setkání pracovní skupiny Papežské akademie věd, která se zabývala evolucí člověka. „V onom prvotním transcendentním původu člověka bychom měli skutečně připustit přímou účast Boží,“ řekl biskup Marcelo Sanchez Sorondo, kancléř akademie. V textu, kt

   8  9  10  11  12  13  14  15  16