sv. Januárius / čt 19. září 2019

Byl biskupem v Beneventu v jižní Itálii. Za Diokleciánova pronásledování podsto... (pokračování)

Přehled zpráv

VATIKÁN

Kristův náměstek zahájil Svatý rok milosrdenství

Před devíti měsíci (13. března) Svatý otec František seznámil Církev a celý svět s úmyslem vyhlásit mimořádný Svatý rok milosrdenství. Před devíti dny (29. listopadu) otevřel první Svatou bránu ve středoafrickém Bangui. A dnes (8. prosince) za přítomnosti emeritního papeže Benedikta XVI. zahájil ve Věčném městě jubileum, které, jak řekl, má vyvolat „revoluci něhy“. Potrvá do 20. listopadu příštího roku.

Papež kritizoval pozitivismus ve vzdělávání

V rozhovoru s pedagogy papež František kritizoval vliv pozitivismu, vyzval k otevřenost vůči transcendenci a chudým a připomněl příklad svatého Jana Bosca. „V současné době existuje tendence směrem k neopozitivismu, to znamená vzdělávání v imanentních záležitostech,“ řekl 21. listopadu účastníkům konference sponzorované Kongregací pro katolickou výchovu.

Papež pochválil italské pro-life pracovníky

Při setkání s členy italského Hnutí pro život 6. listopadu František řekl: „Povzbuzuji vás, abyste pokračovali v důležité práci ve prospěch života od početí až po jeho přirozený konec.“

Svatý stolec: Extremisté se snaží vymýtit náboženství a kultury

Arcibiskup Bernardito Auza, stálý pozorovatel Svatého stolce v OSN, řekl, že „důležitým úkolem“ Vatikánu je připomínat mezinárodnímu společenství, že se „extremisté snaží vymýtit náboženství, etnické skupiny a kultury“, které jsou na Blízkém východě „po tisíciletí“.

Papež kanonizoval rodiče svaté Terezie z Lisieux

Devadesát let po kanonizaci Terezie od Dítěte Ježíše, patronky misií, jsou započteni mezi svaté také její rodiče. Papež František se rozhodl svatořečit Louise a Zélii Martinovi v čase synody jako konkrétní příklad svatosti v rodině a zároveň v neděli, na niž připadá světový den misií. Spolu s nimi byli kanonizováni Vincenzo Grossi (1845–1917), italský kněz a zakladatel kongregace Dcer Oratoria, a španělská řeholnice Marie od Neposkvrněného početí (1926–1998).

Arcibiskup Chaput: rodiny mají k učení Církve větší důvěru než synoda

Briefingu s novináři se 7. října účastnil mimo jiné arcibiskup Charles Chaput, hostitel nedávného Světového setkání rodin ve Filadelfii, které bylo poslední předehrou biskupské synody. Největší rozdíl mezi těmito dvěma událostmi je podle arcibiskupa Chaputa vidět v přístupu k učení Církve. Účastníci setkání ve Filadelfii z něj byli nadšení. Autoři Instrumentum laboris jsou plni obav, zda je stále ještě světu srozumitelné.

Arcibiskup Charles Chaput: Synodní dokument „vzbuzuje hlubokou beznaděj“

Filadelfský arcibiskup Charles Chaput je jedním z osmi amerických prelátů – z 270 biskupů z celého světa –, kteří se tento měsíc účastní vysoce sledovaného vatikánského summitu o rodinných záležitostech, zvaného též synoda. Je také znám jako zarytý konzervativec, často spojovaný s křídlem „kulturních bojovníků“ v americké hierarchii, a jako někdo, kdo možná nesdílí Františkův pohled na přístup Církve ke světu.

Synovská prosba papeži Františkovi má už přes půl milionů podpisů

Iniciativa, která směřuje k říjnové Synodě o rodině, nasbírala více než 550 tisíc podpisů. Klade si za cíl podpořit papeže Františka, aby znovu potvrdil učení Magisteria ve věci manželství, rodiny a také přístupu rozvedených k svátosti Eucharistie a v otázce homosexuálních svazků. „Vnímáme okolo sebe zmatek způsobený značně rozšířeným dojmem, že v učení Církve došlo k přelomu, a ten by mohl zapříčinit akceptaci cizoložství skrze připuštění rozvedených osob žijících v nových civilních svazcích k svatému přijímání,“ píší autoři výzvy.

Jak tráví léto Svatý otec Benedikt XVI.?

Letošní léto je pro Benedikta XVI. nejčinorodější od roku 2013, kdy se vzdal svého pontifikátu. Plánuje účastnit se nejméně dvou veřejných událostí a dvoutýdenní pobyt v papežské letní rezidenci v Castel Gandolfu.

   1  2  3  4  5  6  7  8  9    
HLEDÁME
spolupracovníky, někoho šikovného a spolehlivého, s dobrým názorem a smyslem pro maličkosti i pro humor. Někoho, kdo nevěří na Murphyho zákon
"Nikdy nebuď první. Nikdy nebuď poslední. Nikdy se na nic nehlas dobrovolně."
redakce@rcmonitor.cz

Dobrý časopis


pdf >        archiv >