sv. Tomáš / pá 3. červenec 2020

Byl apoštolem upřímného a otevřeného srdce. Po Kristově smrti na kříži ochabl ve své víře. Jeho slova nedůvěry a důsledná víra poté co se fyzicky přesvědčil o Kristově zmrtvýchvstání mají podpořit naši víru i v... (pokračování)

Přehled zpráv

VATIKÁN

Kardinál Sarah: Kněží nemusí na Zelený čtvrtek mýt nohy ženám

Kněží nejsou povinni při mši na Zelený čtvrtek mýt nohy ženám, potvrdil kardinál Robert Sarah. Prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti řekl v Římě novinářům, že každý biskup nebo kněz „se musí rozhodnout podle vlastního svědomí a v souladu s účelem, pro který Pán tento svátek ustanovil“.

Vatikán: druhý zázrak připisovaný blahoslavenému Johnu Henrymu Newmanovi

Angličtí biskupové tvrdí, že průběh kauzy je zdrojem „veliké radosti“. Arcibiskup z Birminghamu uvítal zprávy, že Vatikán prošetřuje možný druhý „zázrak“, který by mohl vést ke kanonizaci blahoslaveného kardinála Johna Henryho Newmana.

Kristův náměstek zahájil Svatý rok milosrdenství

Před devíti měsíci (13. března) Svatý otec František seznámil Církev a celý svět s úmyslem vyhlásit mimořádný Svatý rok milosrdenství. Před devíti dny (29. listopadu) otevřel první Svatou bránu ve středoafrickém Bangui. A dnes (8. prosince) za přítomnosti emeritního papeže Benedikta XVI. zahájil ve Věčném městě jubileum, které, jak řekl, má vyvolat „revoluci něhy“. Potrvá do 20. listopadu příštího roku.

Papež kritizoval pozitivismus ve vzdělávání

V rozhovoru s pedagogy papež František kritizoval vliv pozitivismu, vyzval k otevřenost vůči transcendenci a chudým a připomněl příklad svatého Jana Bosca. „V současné době existuje tendence směrem k neopozitivismu, to znamená vzdělávání v imanentních záležitostech,“ řekl 21. listopadu účastníkům konference sponzorované Kongregací pro katolickou výchovu.

Papež pochválil italské pro-life pracovníky

Při setkání s členy italského Hnutí pro život 6. listopadu František řekl: „Povzbuzuji vás, abyste pokračovali v důležité práci ve prospěch života od početí až po jeho přirozený konec.“

Svatý stolec: Extremisté se snaží vymýtit náboženství a kultury

Arcibiskup Bernardito Auza, stálý pozorovatel Svatého stolce v OSN, řekl, že „důležitým úkolem“ Vatikánu je připomínat mezinárodnímu společenství, že se „extremisté snaží vymýtit náboženství, etnické skupiny a kultury“, které jsou na Blízkém východě „po tisíciletí“.

Papež kanonizoval rodiče svaté Terezie z Lisieux

Devadesát let po kanonizaci Terezie od Dítěte Ježíše, patronky misií, jsou započteni mezi svaté také její rodiče. Papež František se rozhodl svatořečit Louise a Zélii Martinovi v čase synody jako konkrétní příklad svatosti v rodině a zároveň v neděli, na niž připadá světový den misií. Spolu s nimi byli kanonizováni Vincenzo Grossi (1845–1917), italský kněz a zakladatel kongregace Dcer Oratoria, a španělská řeholnice Marie od Neposkvrněného početí (1926–1998).

Arcibiskup Chaput: rodiny mají k učení Církve větší důvěru než synoda

Briefingu s novináři se 7. října účastnil mimo jiné arcibiskup Charles Chaput, hostitel nedávného Světového setkání rodin ve Filadelfii, které bylo poslední předehrou biskupské synody. Největší rozdíl mezi těmito dvěma událostmi je podle arcibiskupa Chaputa vidět v přístupu k učení Církve. Účastníci setkání ve Filadelfii z něj byli nadšení. Autoři Instrumentum laboris jsou plni obav, zda je stále ještě světu srozumitelné.

Arcibiskup Charles Chaput: Synodní dokument „vzbuzuje hlubokou beznaděj“

Filadelfský arcibiskup Charles Chaput je jedním z osmi amerických prelátů – z 270 biskupů z celého světa –, kteří se tento měsíc účastní vysoce sledovaného vatikánského summitu o rodinných záležitostech, zvaného též synoda. Je také znám jako zarytý konzervativec, často spojovaný s křídlem „kulturních bojovníků“ v americké hierarchii, a jako někdo, kdo možná nesdílí Františkův pohled na přístup Církve ke světu.

   2  3  4  5  6  7  8  9  10